BİLGİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü-Vodafone Türkiye RedAkademi İşbirliği

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ile Vodafone Türkiye RedAkademi işbirliğiyle tasarlanan "Komünikasyon Sistemleri ve Ağları" dersi 2017-2018 Akademik Yılı güz döneminde ikinci kez tüm Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerine seçimlik ders olarak sunulmuştur.

Telsiz haberleşme ağlarının altyapılarını, dijital veri iletiminin temel ilkelerini, çoklu erişim tekniklerini, 2G-3G-4G-4.5G teknolojilerinin ana tasarım parametre ve çalışma prensiplerini ve benzer birçok konunun işlendiği bu ders, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim elemanları ve Vodafone Türkiye uzmanları tarafından ortaklaşa verilecektir. Ayrıca halihazırda uluslararası standart kurumları tarafından tanımlanmakta olan ve 2020 yılında kullanıma açılması öngörülen 5G mobil hızlı iletişim teknolojisine bir giriş sunulacaktır. Üniversite-Özel Sektör işbirliği çerçevesinde yürütülen "Komünikasyon Sistemleri ve Ağları" dersi, öğrencilerin hem teorik hem de pratik alanlarda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlayacaktır.