Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Yaz Okulu

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nın düzenlediği Yaz Okulu’nun üçüncüsü Robotic Earth Crafts başlığıyla 9-16 Temmuz ve 17-24 Temmuz 2018 tarihleri arasında ve iki aşamalı olarak gerçekleşecektir.

Alınan ve başarıyla tamamlanan her atölye, 5 kredilik bir lisans (4 kodlu dersler seçildiğinde) ya da yüksek lisans (5 kodlu dersler seçildiğinde) seçmeli ders yerine sayılacaktır. İki atölye birden alındığında (5 kodlu dersler) 5 kredilik iki seçmeli ders ya da -yüksek lisans öğrencileri için- 10 kredilik bir yüksek lisans proje stüdyosu yerine sayılacaktır.

Son Kayıt Tarihi: 28 Haziran 2018

Detaylı bilgi için
Evren Aysev Deneç (Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Direktörü) evren.aysev@bilgi.edu.tr
https://yazokulu.bilgi.edu.tr/lisansustu/mimari-tasarim-yuksek-lisans-programi/#architectural 

Ön kayıt için: Hülya Oral (Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı Araştırma Görevlisi) hulya.oral@bilgi.edu.tr


Robotic Earth Crafts 1. Aşama (9-16 Temmuz 2018)   
ARCH 561 / ARCH 477 (Synonym) Tasarım Çalışmaları
İki aşamadan oluşan Robotic Earth Crafts yaz okulunun ilk aşaması, matematiksel yüzeyler, robot teknolojisi ve sıkıştırılmış toprak yapım tekniği ile ilgili seminerler ve uygulamalar içerecek. İlk aşamanın sonucunda, katılımcı gruplar toprak yapı sistemlerinin kalıplarını tasarlayıp robotla üretecekler. Bu kalıplar kullanılarak sıkıştırılmış toprak blok denemeleri yapılacak.


Robotic Earth Crafts 2. Aşama (17-24 Temmuz 2018)
   
ARCH 562 / ARCH 478 (Synonym) Tasarım Pratikleri
Robotic Earth-Crafts atölyesinin ikinci aşaması, permakültür tasarımı ile ilgili seminerler ile başlayacak. Birinci aşamada başarılı bulunan sistem önerileri bu yönde geliştirilecek. Matematiksel yüzeylerden katı modellere, kalıba ve final forma ulaşma sürecinde parametrelerin birbirleriyle ilişkilendirilmesi, geometrik formdaki boşlukların güneşle, sulama konularıyla, bitkiyle ve bedenleilişkilenmesi tasarımın geliştirme sürecinde deneyimlenecek konular olacak. Katılımcı gruplar toprak yapı sistemlerinin kalıplarını revize ederek robot yardımıyla yeniden üretecek. 

Yaz okulunun sonucunda sıkıştırılmış topraktan yapılan, bitki hazneleri içeren mikro-permakültür sistem önerileri, saksı, kent mobilyası, mekan düzenlemeleri için bir eleman, peyzaj tasarımı elemanı ya da kent bahçesi eskizi gibi düşünülebilir. Bu ürünler, sayısal üretimin, yerel ve doğal malzemeler ve tekniklerin potansiyellerini yeniden açığa çıkarabilecek yönde kullanımı ve ekolojik tasarımla ilişkilenmesi araştırmasında birer prototip olacaktır. 

Yürütücüler
Tuğrul Yazar ve Fulya Özsel Akipek (POTplus Tasarım-Araştırma Grubu)

Yardımcılar
Hülya Oral (Araştırmacı)
Rahman Çelebi (Üretim Laboratuvarı Teknisyeni)

Danışmanlar
Özgül Öztürk (Sıkıştırılmış Toprak Yapı Tekniği Uzmanı)
Dilek Yürük (Permakültür Tasarım İlkeleri Uzmanı)

Görsel İletişim
hop (Grafik Gasarım)
Sinem Serap Duran (Video Sanatçısı)

Tuğrul Yazar
Tuğrul Yazar hesaplamalı tasarım araştırmacısı mimardır. Yıldız Teknik Üniversitesi’nde mimarlık okudu ve doktora derecesini 2009’da aynı okulun Bilgisayar Ortamında Mimarlık Programı’ndan 2009’da aldı. Hesaplamalı tasarım ve üretim teknolojileri hakkında araştırmaları ve yayınları bulunan Yazar, 2010 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde tasarı geometri, tasarı hesaplama, matematik, parametrik modelleme ve temel tasarı dersleri veriyor. Yaptığı araştırmaların bir bölümünü kendi blogu designcoding.net adresinde paylaşıyor. Kendi youtube kanalında hesaplamalı tasarım, matematik ve geometri konularında içerikler paylaşıyor. Yazar, 2016 yılında bu alandaki ilk Türkçe kaynak olan “Grasshopper ile Parametrik Modelleme” kitabını yayınladı. Akademik yayınlarının yanında mimari projeler için hesaplamalı tasarım danışmanlıkları ve çalıştay yürütücülükleri yaptı. Fulya Akipek ile beraber kurdukları POTplus araştırma grubunun çalışmaları çeşitli sergi ve bienallerde sergilendi.

Fulya Özsel Akipek
1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisans ve doktora derecelerini Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgisayar Ortamında Mimarlık Lisansüstü Programı’ndan aldı. 2011 yılına kadar aynı bölümde öğretim elemanı olarak çalıştı. 2012 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Yardımcı Doçent olarak çalışmaya başladı. Halen aynı bölümde dersler ve stüdyolar yürütmekte, aynı zamanda bölüm başkan yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Ulusal ve uluslararası mimari yarışmalarda çeşitli ödülleri ve jüri üyelikleri vardır. Çalışmaları ulusal ve uluslararası sempozyumlarda ve mimari dergilerde yayımlanmış ve bilim kurullarında görev almıştır. Ulusal ve uluslararası çalıştay, bienal, sergi, festival gibi mimari etkinliklere katılmış ve kamusal alanlarda mimari prototipler ve strüktürler inşa etmiştir. İlgi alanları, sayısal tasarım ve üretim, permakültür tasarımı ve ekolojik tasarım, performansa dayalı tasarım, malzeme araştırmaları ve mimarlık eğitimidir. Yakın zamanda Tuğrul Yazar’la birlikte kurdukları POTplus tasarım-araştırma grubunda, sayısal teknolojilerin, doğayla ilişkilenme, yerel malzemelerle üretim ve ekolojik tasarım için imkanları üzerinde araştırmalar yapmaktadır.

Görseller