Turizm ve Otel İşletmeciliği akademisyenlerinin 2017-2018 yayınları

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Oya Aydın ve Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Erkmen’in 2017-2018 Akademik Yılı’nda yapmış oldukları akademik çalışmalar yayınlandı.

Dr. Öğr. Üyesi Oya Aydın’ın yayınlanan ulusal ve uluslararası eserleri:

  • Aydın, O. T. (2017). Research Performance of Higher Education Institutions: A Review on the Measurements and Affecting Factors of Research Performance. Journal of Higher Education and Science, 7(2), 312-320.
  • Aydın, O. T. (2017). Assessing the Environmental Conditions of Higher Education: In a Theoretical Approach Using Porter’s Five Forces Model. Journal of Higher Education and Science, 7(2), 378-391.
  • Aydın, O. T. (2017). Üniversite Sıralama Sistemleri ve Bu Sıralamalarda Türk Üniversiteleri’nin Konumu Üzerine Bir İnceleme. Kuram ve Uygulamada Egitim Yönetimi Dergisi, 23(2), 305-330.
  • Aydın, O. (2017). A review on the major global university ranking systems and the Turkish universities’ overall position in rankings. Educational Administration: Theory and Practice, 23(2), 305-330.


Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Erkmen’in yayınlanan ulusal ve uluslararası eserleri:

  • Erkmen, E., Hancer, M., & Leong J (2017). How internal branding process really pays off?: the role of brand trust to enhance brand related behaviors. Tourism Analysis, 22(3), 309-322.
  • Erkmen, E. (2017). The relationship between brand quality and brand relationship: Delivering the hotel brand as promised. Journal of Tourismology, 3(2), 44-52.
  • Erkmen, E.; & Hancer, M. (2018). Creating value for restaurant Customer: The role of other customers in dining experience, in Kozak, M and Kozak, N. (Eds.), Tourist Behavior: An Experiential Perspective. Springer
  • Erkmen, E. (2018). Yerel Mutfak Deneyiminin Tüketici Temelli Destinasyon Marka Denkliğine Etkisi. Journal of Tourism and Gastronomy Studies143, 162.