"Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Teknolojik Yenilikler” Yarışması

güncelleme: yayınlama:

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü tarafından düzenlenen “Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Teknolojik Yenilikler” konulu ödüllü yarışmaya her branştan lisans/yüksek lisans öğrencileri katılabilmektedir. 

Yarışmanın başvuru süreci, ödül, vb. ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayın