güncelleme: yayınlama:

Öğrenci Konseyi Bölüm ve Uluslararası Öğrenci Temsilciliği Seçimleri

Öğrenci Konseyi Bölüm ve Uluslararası Öğrenci Temsilciliği Seçimleri

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde 2018-2019 ve 2019-2020 akademik yıllarında görev yapacak Öğrenci Konseyi’ni oluşturmak amacıyla, 27-28-29 Kasım 2018 tarihlerinde Bölüm Öğrenci Temsilciliği Seçimleri ve Uluslararası Öğrenci Temsilciliği Seçimleri birlikte gerçekleştirilecektir.

Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu ve Enstitülere bağlı tüm bölümler için yapılacak olan seçimlere aşağıdaki “Adaylık Başvuru Koşulları”nı taşıyan öğrenciler başvurabilecektir.

Uluslararası Öğrenci statüsünde olan tüm öğrenciler Uluslararası Öğrenci Temsilciği veya Bölüm Öğrenci Temsilciği’nden birine aday olabileceklerdir. Uluslararası Öğrenci Temsilciliği için sadece "uluslararası öğrenci" statüsünde öğrenim gören öğrenciler aday olabileceklerdir.

Bölüm Öğrenci Temsilciliği ve Uluslararası Öğrenci Temsilciliği seçimleri için aday olacak öğrencilerimizin 5-26 Ekim 2018 tarihleri arasında başvurularını Öğrenci Destek Merkezi’ne (santralistanbul Kampüsü, ÖDM Konteyner) elden ya da aday2018@bilgi.edu.tr  adresine e-mail ile ulaştırmaları gerekmektedir. Adayların aşağıda bulunan Başvuru Formu, Tanıtım Kampanyası Kuralları ve Aday Tanıtım Metni'ni doldurması gerekmektedir.

Adaylık Başvuru Koşulları:

• İlgili bölümün yürüttüğü bir önlisans, lisans, lisansüstü programın veya İngilizce Dil Hazırlık Programı’nın kayıtlı öğrencisi olması  (İngilizce Dil Hazırlık Programı, önlisans ve lisans öğrencileri için İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği; lisansüstü öğrenciler için İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği kapsamında öğrencilik haklarından yararlanıyor olması)

• Normal öğrenim süresini doldurmamış olması

• Aldığı dersler ve bölüm müfredatı dikkate alındığında, seçimin yapılacağı yarıyıl sonunda mezun olma olasılığının bulunmaması

• Seçimin yapıldığı yarıyılda kayıt dondurmamış veya izin almamış olması

• Uzaklaştırma disiplin cezası almamış olması

• Akademik başarı durumu bakımından Genel Not Ortalaması’nın, önlisans veya lisans öğrencisiyse 2,00; yüksek lisans öğrencisiyse 2,80; doktora öğrencisiyse 3,20 olması (İngilizce Dil Hazırlık Programı öğrenci temsilciliği adaylığında ve fiili öğreniminin ilk yarıyılında olan adaylarda genel not ortalaması koşulu aranmaz.)

• Siyasi parti organlarında üye veya görevli olmaması

• Özel öğrenciler, değişim programı kapsamında üniversitede öğrenim görenler ve denklik öğrencileri aday olamazlar; yandal öğrencileri yandal yaptıkları bölümün öğrenci temsilciliği için aday olamazlar; çift anadal öğrencileri veya birden çok programda öğrenci olanlar sadece bir bölümün öğrenci temsilciliği için aday olabilirler.

Aday Başvuru Formu için tıklayınız.

Uluslararası Temsilci Aday Formu  için tıklayın.

Tanıtım Kampanyası Kuralları için tıklayınız.

Aday Tanıtım Metni için tıklayınız. (e-mail ile gönderilmesi zorunludur.)

Seçim Takvimi için tıklayınız.

Öğrenci Konseyi Yönergesi için tıklayınız.