Kamuoyuna duyuru

güncelleme: yayınlama:

Kamuoyunun bilgisine,

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuştepe arazisinin Şişli Belediyesi’ne iadesi hakkında basında yer alan haberlere dair açıklamamızdır:

9 Ocak 1995 tarihinde Şişli Belediye Başkanlığı’nın Kuştepe’deki gayrimenkulu, Belediye’nin kararıyla üzerindeki natamam bina ile birlikte Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı’na tahsis edilmiştir. Binaların tamamlanması İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Kurucu Vakıf tarafından gerçekleştirilmiştir.

14 Nisan 1997 tarihinde ise tahsis işlemi, Belediye Meclisi kararıyla 49 yıllığına Üniversitenin kullanım hakkına çevrilmiştir. Tesis edilen irtifak hakkının terkini ile ilgili olarak da Şişli Belediyesi tarafından daha önce dava açılmış; dava üniversite lehine sonuçlanmış ve bu karar Yargıtay’dan da onaylanarak kesinleşmiştir. Kesinleşmiş bu mahkeme kararı, aynı zamanda, sembolik olarak 1 TL’ye tesis edilmiş olan intifa hakkının bedelinin Üniversitemizin düzenlediği karşılıksız kurslar ve verdiği burslarla karşılanmış olduğunu kabul etmektedir.

07 Mayıs 2012 tarihinde Şişli Belediyesi’nden bu kapsamda satın alınan gayrimenkul, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne ait ve tapuda tescillidir. Şişli Belediyesi satış işleminin gerçekleşmesinden dört yıl sonra Üniversitemizin tüm edimlerini yerine getirmesine rağmen; 15.07.2016 tarihinde tapu iptali ve tescili talebiyle Üniversitemiz aleyhine dava açmıştır. Söz konusu dava ile ilgili ilk derece mahkemesi karar vermiş olup, karar kesinleşmemiş ve dosya Yargıtay’da temyiz safhasındadır. Söz konusu taşınmaz hali hazırda İstanbul Bilgi Üniversitesi adına tescilli ve tüm tasarruf hakları İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne aittir.

Haberlerde bahsi geçen taşınmaz devri ile ilgili İstanbul Bilgi Üniversitesi, Şişli bölgesinde taşınmazın maddi değerinin çok üzerinde katkılar sunmuştur. Şişli Belediye Başkanlığı ve Şişli Muhtarlığı tarafından Üniversiteye bildirilen 2 binin üzerinde öğrenciye karşılıksız burs sağlanmıştır. Bununla birlikte BİLGİ Toplum Ekonomi Siyaset Araştırma Merkezi (TESAR) kurulmuş, Merkez tarafından Kuştepe halkına, lise mezunu gençlere ve Şişli Belediyesi personeline uzun yıllar İngilizce, bilgisayar, muhasebe, pazarlama gibi birçok alanda ücretsiz kurs sağlanmış, tüm maliyetler Üniversite tarafından karşılanmıştır. Merkez ayrıca 1999 yılında “Kuştepe Araştırması”nı gerçekleştirmiş ve kitap olarak yayımlamıştır. Kuştepe Handan Ziya Öniş İlkokulu’na ait 5 katlı okul binasının inşası da yine Üniversite tarafından gerçekleştirilmiştir.

BİLGİ Kuştepe Kampüsü kurulduğu günden beri Kuştepe halkına “yaşam için öğren” felsefemiz doğrultusunda hizmet etmektedir ve mülkiyeti üniversitemize ait olmakla birlikte kampüs hep Kuştepelilerin olmuştur. Yukarıda ifade edildiği gibi bu hizmetin ve yatırımların mali boyutu arsa değerini kat kat aşmıştır. Ancak mahallemize en önemli katkımızın üniversitenin sunduğu gelişim, dönüşüm ve istihdam imkanları olduğu inancındayız. Bu tür haberlerin, 49 yıllık intifa hakkıyla başlayıp daha sonra gerekli koşullar sağlanarak mülkiyetimize geçen kampüsümüzün milletimize sunduğu imkanların devamını etkilemeyeceği açıktır. Üniversitemiz öğrencileri, mezunları ve kadrolarıyla eğitim alanında dünya ölçeğinde niteliği kabul edilen faaliyetlerine devam etmektedir.

Saygılarımızla,

İstanbul Bilgi Üniversitesi