2015 - 2016 Akademik Yılı Değişim Programları Yerleştirme Listeleri

güncelleme: yayınlama:

 

 

 

Ekli listelerde yerleştirilmiş olan öğrencilerimiz, İstanbul Bilgi Üniversitesi aday öğrencisi olarak bir partner üniversitemize yerleştirilmiş olup nihai kararı, partner üniversitelerimize öğrenciler tarafından yapılacak başvurudan sonra partner üniversite tarafından verilecektir.

2015 – 2016 Akademik Yılı İkili Değişim Programları Yerleştirme Listesi için tıklayınız.

2015 – 2016 Akademik Yılı Erasmus Değişim Programı Yerleştirme Listesi için tıklayınız.

Lütfen aşağıdaki bilgileri sonuna kadar okuyunuz. Aşağıdaki bilgilerin içerdiği prosedürün takibinden öğrencilerimiz sorumludur.            

Yerleştirme listemizde, yerleştirildiği partner üniversite ve dönemi kabul eden öğrencilerimizin kabul ettiklerine dair Taahhütname’yi doldurup imzalayarak 20 Nisan 2015 tarihine kadar merkezimize teslim etmeleri gerekmektedir. aksi takdirde, nominasyon (aday gösterme) işlemleri gerçekleştirilmeyecektir.

Değişim programı ile bir partner üniversiteye yerleşmiş olan öğrencilerimizden, bu hakkından vazgeçmek isteyen öğrencilerimiz, Erasmus iptal dilekçesini doldurup imzalayarak en geç 15 Mayıs 2015 tarihine kadar ofisimize iletmelidirler. Aksi takdirde, Fakülte Yönetim Kurulu’ndan kendileri için gidecekleri döneme ait izin kararı çıkacağından, iptal ettikleri dönemde ders seçemeyeceklerdir.
Ekli liste, Erasmus Değişim öğrencilerimizin hibe almaya hak kazandıklarına yönelik bir liste olmayıp yalnızca Erasmus Değişim programı kapsamında yerleştirildiklerini göstermektedir. Yerleştirme görüşmelerinde tüm öğrencilerimize bilgi verildiği üzere öğrencilerimizin hibe alması garanti değildir. Hibe almaya hak kazanacak öğrencilerimizin hibe haklarından feragat etme hakları bulunmaktadır.
Listede Yedek olarak belirtilen öğrenciler, sadece o üniversite için yerleştirilmiş olan öğrencilerin haklarından vazgeçmeleri halinde yedek sıralamasına göre yerleştirilebileceklerdir. Böyle bir durumda kendilerine e-posta aracılığıyla bilgi verilecektir.
Partner üniversitelere başvuru prosedürünü takip etmek öğrencimizin sorumluluğundadır. Öğrencilerimizin yerleştirildiği partner üniversitenin, merkezimize iletmiş olduğu bir başvuru bilgisi e-postası olması halinde, bu e-posta öğrencimizle paylaşılacaktır. Bazı üniversitelerin başvuru son tarihlerinin çok yakın olması sebebiyle, bu üniversitelere yerleştirilmiş öğrencilerimizin derhal işlemlere başlaması gerekmektedir. Lütfen son başvuru tarihleri için partner üniversitelerin web sayfasını inceleyiniz. Öğrencilerimiz, başvurularını yapmadan önce, merkezimizden partner üniversiteye ve öğrencimize iletilecek olan bir nominasyon e-postasını beklemelidirler. Son başvuru tarihi 1 Mayıs olan üniversitelere yerleştirilen öğrencilerimize, 1 Mayıs’ın İşçi Bayramı olması sebebiyle Ulusal Tatil günü olduğunu, 2 Mayıs’ın ise üniversitemizin açık olmayacağını ve buna göre işlemlerini son güne bırakmamaları gerektiğini hatırlatmak isteriz.
Listede öğrencinin numarasının yanındaki kolonda, ŞARTLI olarak yerleştirilen öğrencilerimizin şart tipine ilişkin işaretler bulunmaktadır. Bu işaretlerin açıklaması listenin sonunda yer almaktadır. Bu şartları belirtilen tarihlere kadar, istendiği şekilde ve eksiksiz olarak yerine getirmeyen öğrencilerimizin nominasyonları geri çekilecektir.
Tarihi daha sonra duyurulacak olan ve Değişim Programınızla ilgili tüm süreçler hakkında bilgi paylaşımını gerçekleştireceğimiz ORYANTASYON PROGRAMINA katılım tüm yerleşmiş öğrencilerimiz için ZORUNLUDUR. Bu programa katılmadığınız takdirde, ihtiyacınız olan pek çok bilgiyi kaçırabilir ve değişim hareketliliğiniz sırasında zorluk yaşayabilirsiniz.
Öğrencilerimizin bireysel sorularını yöneltmeden önce Erasmus Hand Guide, Sık Sorulan Sorular, Genel Bilgi, Dokümanlar vb bilgileri genel bilgi sayfasından ve İBÜ Erasmus Usül ve Esasları ve İBÜ Erasmus İlkeleri’ni ise ilkeler sayfasından okuması gerekmektedir. Bu sayfalarda yanıtı verilmiş olan tüm bireysel sorularınızla ilgili olarak, tekrar bu sayfalara yönlendirileceğinizi unutmayınız.  
Erasmus Değişim Programı ile hareketliliğe katılacak olan tüm öğrencilerimizin, her akademik dönem için 30 ECTS yükünde ders almaları gerekmektedir.