güncelleme: yayınlama:

Toplum Ruh Sağlığı Kongresi

Toplum Ruh Sağlığı Kongresi

“Ruh Sağlığımızı Korumak ve Güçlendirmek”

İstanbul Bilgi Üniversitesi tarafından desteklenen, Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi tarafından düzenlenen Toplum Ruh Sağlığı Kongresi, ruh sağlığı hizmetlerini multidisipliner bir bakış açısıyla ele alacak; kamu ve özel hastanelerde ruh sağlığı, koruyucu ruh sağlığı ve toplum ruh sağlığı uygulama ve sorunlarına odaklanacaktır.

Toplum Ruh Sağlığı Kongresi’nde ele alınacak konular arasında; uUygulama eksiklikleri, atılması gerekli adımlar- alınması gereken önlemler-, toplum ruh sağlığı politikaları, savaş-göç-terör-insan hakları sorunları, ihmal-istismar-şiddet- intihar -bağımlılık başlıkları yer almaktadır. Kongrede; toplum ruh sağlığını korumak, ruh sağlığı uygulamalarını iyileştirmek, geliştirmek, toplum ruh sağlığı konusunda farkındalık yaratmak, fikir ve deneyimleri paylaşmak ve yeni fikirler geliştirmek için birlikte çalışma fırsatı yaratılacaktır.

Kongrede İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden katılacak öğretim üyeleri: Prof. Dr. A. Tamer Aker (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Işık Karakaya (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi) Prof. Dr. Kültegin Ögel (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi)

Kongre programı ve ayrıntılı bilgi için tıklayın.

Son başvuru tarihi: 30 Ekim 2018 

Tarih: 2-3 Kasım 2018
Yer: Bağlarbaşı Kültür Merkezi