University of London Üstün Başarı Programları Başvuru Süreci (2019-2020)

güncelleme: yayınlama:

2019-2020 AKADEMİK YILI 
LSE-UoL (University of London International Programme led by London School of Economics and Political Science)

EKONOMİ VE İŞLETME ve EKONOMİ VE FİNANS ÜSTÜN BAŞARI PROGRAMLARI BAŞVURU SÜRECİ

 “EKONOMİ” Lisans Programı Öğrencileri için Başvuru ve Kabul Koşulları:
•         Öğrenci, Üstün Başarı Programlarına ilk kez başvuruyor olmalıdır.
•         Öğrencinin ilk girdiği program, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Lisans Programı olmalıdır.
•         Öğrenci, başvurusunu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi Lisans Programı ilk iki yarıyıl müfredatını tamamladığı yarıyılın sonunda yapmış ve en az 60 AKTS (muafiyetler dikkate alınacaktır) elde etmiş olmalıdır.
•         Öğrenci, Ekonomi Lisans Programı Müfredatının ilk iki yarıyılındaki tüm derslerini almış ve tüm dersleri geçmiş olmalıdır.
•         Matematik Yeterliliği: Öğrenci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik ders(ler)i alarak bu ders(ler)i en az ortalama B- ile geçmiş YA DA mezun olduğu lisede son sınıf matematik derslerini 100 üzerinden en az 70 ortalama ile geçmiş olmalıdır.
•         İngilizce Yeterliliği: Öğrenci, IELTS 6.0 ya da muadili İngilizce yeterlilik derecesi almış olmalıdır (BİLET/Level 5 AT 70, TOEFL 82, FCE B, CAE C, CPE C, KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 68, PTE Academic 70)
•         Öğrencinin Genel Not Ortalaması asgari 2.70/4.00 olmalıdır.
•         Öğrenci, Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Hazırlık Kampı’na ve kamp sonunda yapılacak yazılı sınava ve mülakata katılmalıdır (Hazırlık Kampı’nda 12 saat matematik ve ekonomi dersleri verilecektir ve derslere katılım zorunludur).

 “EKONOMİ HARİCİNDEKİ TÜM” Lisans Programı Öğrencileri için Başvuru ve Kabul Koşulları:
•         Öğrenci, Üstün Başarı Programlarına ilk kez başvuruyor olmalıdır.
•         Öğrencinin ilk girdiği program, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Lisans Programı dışında bir lisans programı olmalıdır.
•         Öğrenci, başvurusunu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde kayıtlı olduğu lisans programının ilk iki yarıyıl müfredatını tamamladığı yarıyılın sonunda yapmış ve en az 60 AKTS (muafiyetler dikkate alınacaktır) elde etmiş olmalıdır.
•         Öğrenci, kayıtlı olduğu lisans programının ilk iki yarıyıl müfredatının tüm derslerini almış ve tüm dersleri geçmiş olmalıdır.
•         Matematik Yeterliliği: Öğrenci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik ders(ler)i alarak bu ders(ler)i en az ortalama B- ile geçmiş YA DA mezun olduğu lisede son sınıf matematik derslerini 100 üzerinden en az 70 ortalama ile geçmiş olmalıdır.
•         İngilizce Yeterliliği: Öğrenci, IELTS 6.0 ya da muadili İngilizce yeterlilik derecesi almış olmalıdır (BİLET/Level 5 AT 70, TOEFL 82, FCE B, CAE C, CPE C, KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 68, PTE Academic 70)
•         Öğrencinin Genel Not Ortalaması asgari 3.00/4.00 olmalıdır.
•         Öğrenci, Eylül 2019’da gerçekleşecek olan Hazırlık Kampı’na katılmalı ve kampın sonunda yapılacak yazılı sınavda başarılı olmalıdır (Hazırlık Kampı’nda 12 saat matematik ve ekonomi dersleri verilecektir ve katılım zorunludur).
•         Öğrenci, Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından yapılacak olan sözlü mülakat sınavında, Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından belirlenecek kriterlere göre başarılı bulunmalıdır. 

Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, 11 Haziran 2019-29 Ağustos 2019 tarihleri arasında santralistanbul Kampüsü İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Sekreteri’ne aşağıdaki belgelerle başvurabilir:

 • Niyet mektubu (Statement of Purpose) (İngilizce olmalı ve en az 1 sayfa olmalıdır)
 • Öğrenci sayfasından basılacak olan PROFILE belgesi
 • Öğrenci sayfasından basılacak olan COURSE STATUS belgesi
 • ÖSYM Sınav Sonuç Belgeleri
 • İngilizce Sınav Yeterlilik Belgeleri
 • (Öğrenci İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik dersi almadıysa) Lise son sınıf matematik notlarını gösteren belge
 • Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim ettiğiniz BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİ FORMU’nun bir fotokopisi
 • Başvuru Formu için tıklayınız


Başvuru Süreci:
 

Başvuru dosyaları, Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından başvuru koşullarına uygunluk açısından incelenir. 

Tüm adayların katılması gereken Hazırlık Kampı ve Sınavları, 5 gün sürecektir ve 9-13 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleşecektir (Hazırlık Kampı’nda matematik ve mikroekonomi dersleri verilecektir ve kamp sonunda yazılı sınav yapılacaktır).

Ekonomi Lisans Programı ve diğer program öğrencilerinden  asgari 3.20/4.00 Genel Not Ortalaması olan adaylar, University of London yıllık ücreti için burs başvurusu yapabilirler. Sınırlı sayıda öğrenciye kısmi burs sağlanacaktır. Bütün adaylar 12-13 Eylül 2019 tarihlerinde mülakata alınacaktır. Burs başvurusu yapan adayların, mülakat esnasında burs başvuru formu ile formda istenen belgeleri Komisyona iletmeleri gerekmektedir. Mülakat, İstanbul Bilgi Üniversitesi santralistanbul Kampüsü’nde Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

Yazılı ve Sözlü Sınav (Mülakat) tüm adaylar için zorunludur. 

Mülakat ve tüm diğer değerlendirme süreçleri sonunda, Programa kabul edilen adaylara en geç 13 Eylül 2019 tarihine kadar e-mail ile bilgi verilecektir (Öğrenci güncel e-mailini bildirmek ve düzenli olarak e-maillerini kontrol etmekle yükümlüdür).  

Üstün Başarı programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, gelen e-maile dönüş yapmaları ve e-mailde yer alan formları tam doldurmak suretiyle, en geç 16 Eylül 2019 günü saat 12.00’ye kadar Ekonomi Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmeleri zorunludur.

Önemli Notlar:

 • Başvuru koşullarını yerine getirmek ve/veya mülakata çağırılmış olmak Program’a kabul edilmek anlamına gelmemektedir.
 • Minimum 3.20/4.00 veya üzerinde Genel Not Ortalamasına sahip olmak, University of London yıllık ücretlendirmesi için bursa hak kazanmak anlamına gelmemektedir.
 • Üstün Başarı programlarına kabul edilmek, UoL tarafından da kabul edilmiş olmak anlamına gelmemektedir. UoL, tüm adayları ayrıca değerlendirmeye tabi tutar. 


Önemli Tarihler:

Ekonomi Bölüm Sekreterliği Başvuru: 11 Haziran-29 Ağustos
Hazırlık Kampı ve Yazılı Sınav: 9-12 Eylül
Sözlü Sınav (Mülakat): 12-13 Eylül
Sonuçların Açıklanması (Programa Kabul/Ret): 13 Eylül
Programa kabul Edilen Öğrencilerin Üstün Başarı Programına Geçiş Belgelerini İmzalaması: En geç 16 Eylül (12:00)