güncelleme: yayınlama:

Yaz Okulu 2019

Yaz Okulu 2019

İstanbul Bilgi Üniversitesi 2018-2019 akademik yılında açılacak Yaz Okulu için lisans-önlisans ve lisansüstü programları ile Hazırlık sınıfı takvimleri aşağıda verilmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi dışından öğrenciler de Yaz Okulu için başvurabilir. 

Yaz Okulu web sitesi için tıklayın.

BİLGİ Doğada Yaz Okulu için tıklayın.

Mimari Tasarım Yüksek Lisans Yaz Okulu Atölyeleri için tıklayın.


YAZ OKULU TAKVİMİ

LİSANS-ÖNLİSANS PROGRAMLARI 

12-19 Haziran                   Yaz Okulu ders kaydı 
20 Haziran                        Açılacak derslerin ilanı 
21 Haziran                         Dersten çekilme (withdrawal) için son gün (ücret iadeli)* 
24 Haziran                        Yaz Okulu Başlangıcı 
12 Temmuz                       Dersten çekilme (withdrawal) için son gün (ücret iadesiz)**
7-9 Ağustos                      Final Sınavları 
9 Ağustos                          Derslerin son günü
21 Ağustos                        Notların İlanı

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 

24-26 Haziran                  Yaz Okulu Ders Kaydı 
27 Haziran                        Dersten çekilme için son gün (ücret iadeli) 
28 Haziran                        Açılacak derslerin ilanı
1 Temmuz                         Yaz Okulu Başlangıcı 
19 Temmuz                       Dersten çekilme (withdrawal) için son gün (ücret iadesiz)  
23 Ağustos                        Derslerin son günü
23 Ağustos                        Proje Teslimi için son gün
26-27 Ağustos                  Final Sınavları 
2 Eylül                                 Notların İlanı

İNGİLİZCE HAZIRLIK RPOGRAMI 

27 Mayıs-14 Haziran      Yaz Okulu Kayıtları
14 Haziran                        Kayıtların son günü
15 Haziran                        Sınıf detaylarının ilanı
17 Haziran                        Yaz Okulu Başlangıcı
06 Ağustos                       Derslerin son günü
07-08 Ağustos                 Yaz Dönemi Gelişim Testi
21 Ağustos                         Notların ilanı



Görseller