7143 Sayılı Kanunun Uygulama İlkeleri/Çift Anadal

güncelleme: yayınlama:

Anadal lisans programından mezun olan ancak çift anadal ve yan dal programlarından 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ilişiği kesilen ve 7143 sayılı Kanun uyarınca başvuru yapamayanlar 11 Şubat - 11 Haziran 2019 Salı günü mesai bitimine kadar ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapabilirler.

7143 SAYILI KANUNUNDAN YARARLANARAK ÇİFT ANADAL PROGRAMI VEYA YAN DAL SERTİFİKA PROGRAMINDA ÖĞRENİME BAŞLAMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı Kanunun 15. Maddesi ile 2547 sayılı kanuna eklenen geçici 78. madde gereğince; Her ne sebeple olursa olsun (terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç) Anadal lisans programından mezun olan ancak Çift Anadal Programı veya Yan Dal Sertifika Programından 18 Mayıs 2018 tarihine kadar ilişiği kesilen öğrenciler, Çift Anadal Programı veya Yan Dal Sertifika Programı eğitimine kaldıkları yerden devam etmek üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvuru yapabileceklerdir.

Başvuru Yeri : Öğrenci İşleri Ofisi
Başvuru Başlangıç Tarihi: Şubat 2019 Pazartesi Saat: 09.00
Başvuru Bitiş Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı Saat: 17.00

Gerekli Belgeler :

  1. Dilekçe
  2. Kimlik ve fotokopisi
  3. 1 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı)
  4. Adli sicil kaydı (Yabancı uyruklu öğrenciler adliyeden, TC uyruklu öğrenciler e-devletten veya adliyeden alabilir)