"31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü’nde Göç ve Sağlık” paneli yapıldı.

güncelleme: yayınlama:

Türk Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu,  bu yılki 31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü etkinliğini, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Tütünsüz Dünya Günü’nün teması olan “Tütün ve Akciğer Sağlığı” konusunu, sığınmacılar ve göçmenler gibi dezavantajlı bir grup özelinde ele alan “31 Mayıs Tütünsüz Dünya Günü’nde Göç ve Sağlık” panelinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Pınar Uyan Semerci’nin “Türkiye’de Göçe Genel Bakış” sunumunun ardından; TTD Sağlık Politikaları Çalışma Grubu Başkanı Dr. Osman Elbek, TTD Kadın Akciğer Sağlığı Görev Grubu üyesi Dr. Yeşim Yasin ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Vekil Dekanı ve Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nilgün Sarp, göçmen ve sığınmacıların sağlıksızlık durumlarına, özellikle çocuk ve kadın gibi kırılgan gruplarda yaşanan zorluklara ışık tuttular. Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) adına konuşan eğitim hemşiresi Aygün Sidar Aydın, yaptıkları çalışmalar ve halihazırda T.C.Sağlık Bakanlığı’na bağlı Göçmen Sağlığı Merkezleri ile birlikte yürütülen projeler konusunda bilgi verdi.

 

Panel, TTD Tütün Kontrolü Çalışma grubu sekreteri ve  İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı olan Dr. Pınar Bostan’ın göçmenlerde tütün kullanımı sunumu ve dezavantajlı gruplarda yapılabilecek işbirliklerinin planlanması ile sona erdi. 

Görseller