Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Mardaş Denizcilik’te

güncelleme: yayınlama:

Benimsediği sektörle içiçe çalışma prensibi çerçevesinde belirli aralıklarla lojistik sektörünün önemli firmalarına teknik geziler düzenleyen İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Bölümü Mayıs ayında Mardaş Denizcilik’teydi. 

Öğrencilerin sektör hakkında teorinin ötesinde deneyimler edinmeleri ve sektörle bağlantılarını güçlendirmeleri amacıyla gerçekleştirilen gezide,  Türkiye'nin en büyük liman işletmesi konumunda olan Ambarlı liman tesislerinde yer alan başlıca konteyner terminallerinden Mardaş Terminali ziyaret edildi. Teknik gezi programında öncelikle Mardaş İdari Binası’nda Mardaş ve bağlı şirketlerinde yürütülen faaliyetler hakkında yapılan sunumlarla bilgiler alındı. Bilgilendirme ve sunumların ardından Mardaş Liman sahasına inilerek, operasyonel süreçler yerinde incelendi; limandan konteyner gemilerine yapılan yükleme aşamaları izlendi ve liman hizmetleri ve uygulamaları görüldü.