University of London Üstün Başarı Programları Başvuru Süreci (2020-2021)

güncelleme: yayınlama:

2020-2021 AKADEMİK YILI
UoL-LSE (University of London International Programmes
with the academic direction from
London School of Economics and Political Science)
ÜSTÜN BAŞARI PROGRAMLARI BAŞVURU SÜRECİ

Kendi Lisans Programı Altında Yer Alan Üstün Başarı Programına Başvuracak Öğrenciler için Başvuru ve Kabul Koşulları: 

“Ekonomi” lisans programı öğrencisi; “Ekonomi ve Finans” üstün başarı programına, “İşletme-Ekonomi” lisans programı öğrencisi; “Ekonomi ve İşletme” üstün başarı programına, “İşletme” lisans programı öğrencisi; “Yönetim ve Dijital İnovasyon” üstün başarı programına geçiş yapmak üzere başvuruyor ise*

 • Öğrenci, Üstün Başarı Programlarına ilk kez başvuruyor olmalıdır,

 • Öğrencinin ilk girdiği program, İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi, İşletme-Ekonomi ya da İşletme Lisans programı olmalıdır,

 • Öğrenci, başvurusunu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Ekonomi, İşletme-Ekonomi ya da İşletme lisans programında ilk iki yarıyıl müfredatını tamamladığı yarıyılın sonunda yapmış ve en az 60 AKTS (muafiyetler dikkate alınacaktır) elde etmiş olmalıdır,

 • Öğrenci, Ekonomi, İşletme-Ekonomi ya da İşletme Lisans Programı müfredatının ilk iki yarıyılındaki tüm derslerini almış ve tüm dersleri geçmiş olmalıdır, 

 • Matematik Yeterliliği: Öğrenci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik ders(ler)i alarak bu ders(ler)i en az ortalama B- ile geçmiş YA DA mezun olduğu lisede son sınıf matematik derslerinden 100 üzerinden en az 70 ortalama ile geçmiş olmalıdır,

 • İngilizce Yeterliliği: Öğrenci, IELTS 6.0 ya da muadili İngilizce yeterlilik derecesi almış olmalıdır (BILET/Level 5 AT 70, TOEFL 82, FCE B, CAE C, CPE C, KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 68, PTE Academic 70),

 • Öğrencinin Genel Not Ortalaması asgari 2.70/4.00 olmalıdır, 

 • Öğrenci, Eylül 2020’de gerçekleşecek olan Hazırlık Kampı’na ve mülakata katılmalıdır (Hazırlık Kampı’nda 12 saat matematik ve ekonomi dersleri verilecektir ve derslere katılım zorunludur).

* Aksi takdirde, aşağıda yer alan “Diğer Tüm Öğrenciler için başvuru ve kabul koşulları” geçerli olacaktır.


Diğer Tüm Öğrenciler için Başvuru ve Kabul Koşulları:

 • Öğrenci, Üstün Başarı Programlarına ilk kez başvuruyor olmalıdır,

 • Öğrenci, başvurusunu İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde kayıtlı olduğu Lisans Programının ilk iki yarıyıl müfredatını tamamladığı yarıyılın sonunda yapmış ve en az 60 AKTS (muafiyetler dikkate alınacaktır) elde etmiş olmalıdır, 

 • Öğrenci, kayıtlı olduğu lisans programının ilk iki yarıyıl müfredatının tüm derslerini almış ve tüm dersleri geçmiş olmalıdır, 

 • Matematik Yeterliliği: Öğrenci, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik ders(ler)i alarak bu ders(ler)i en az ortalama B- ile geçmiş YA DA mezun olduğu lisede son sınıf matematik derslerinden 100 üzerinden en az 70 ortalama ile geçmiş olmalıdır,

 • İngilizce Yeterliliği: Öğrenci, IELTS 6.0 ya da muadili İngilizce yeterlilik derecesi almış olmalıdır (BILET/Level 5 AT 70, TOEFL 82, FCE B, CAE C, CPE C, KPDS/ÜDS/YDS/YÖKDİL 68, PTE Academic 70),

 • Öğrencinin Genel Not Ortalaması asgari 3.00/4.00 olmalıdır,

 • Öğrenci, Eylül 2020’de gerçekleşecek olan Hazırlık Kampı’na katılmalıdır. (Hazırlık Kampı’nda 12 saat matematik ve ekonomi dersleri verilecektir ve katılım zorunludur),

 • Öğrenci, Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından yapılacak olan sözlü mülakat sınavında, BİLGİ Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından belirlenecek kriterlere göre başarılı bulunmalıdır. 

Başvuru koşullarını sağlayan öğrenciler, 1 Temmuz 2020 – 28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Santral Kampüsü İşletme Fakültesi Ekonomi Bölüm Sekreteri’ne aşağıdaki belgelerle başvurabilir:

 • Niyet mektubu (Statement of Purpose) (İngilizce olmalı ve en az 1 sayfa olmalıdır),

 • Öğrenci sayfasından basılacak olan PROFILE belgesi,

 • Öğrenci sayfasından basılacak olan COURSE STATUS belgesi,

 • ÖSYM Sınav Sonuç Belgeleri,

 • İngilizce Sınav Yeterlilik Belgeleri,

 • (Öğrenci İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde matematik dersi almadıysa) Lise son sınıf matematik notlarını gösteren belge,

 • Öğrenci İşleri Ofisi’ne teslim ettiğiniz BÖLÜM DEĞİŞİKLİĞİ FORMU’nun bir fotokopisi**,

 • Başvuru Formu için tıklayınız (Temmuz 2020’de aktive olacaktır). 

 

**”Ekonomi” lisans programı öğrencisi; “Ekonomi ve Finans” üstün başarı programına YA DA “İşletme-Ekonomi” lisans programı öğrencisi; “Ekonomi ve İşletme” üstün başarı programına YA DA “İşletme” lisans programı öğrencisi; “Yönetim ve Dijital İnovasyon” üstün başarı programına geçiş yapmak üzere başvuruyorsa, bu form gerekli değildir.

Başvuru Süreci:

Başvuru dosyaları, Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından başvuru koşullarına uygunluk açısından incelenir. 

Tüm adayların katılması gereken Hazırlık Kampı, 5 gün sürecektir ve 2-8 Eylül 2020 tarihlerinde gerçekleşecektir (Hazırlık Kampı’nda matematik ve mikroekonomi dersleri verilecektir). 

Bütün adaylar  8 Eylül’de (Salı) mülakata alınacaktır.  Sözlü Sınav (Mülakat) tüm adaylar için zorunludur.

Asgari 3.20/4.00 Genel Not Ortalaması olan adaylar, University of London yıllık ücreti için burs başvurusu yapabilirler. Sınırlı sayıda öğrenciye kısmi burs sağlanacaktır. Bütün adaylar, 8 Eylül’de mülakata alınacaktır. Burs başvurusu yapan adayların, bursa başvurma sebeplerini ve varsa belgelerini Sekreterliğe mülakat öncesinde iletmiş olmaları gerekmektedir. Burs mülakatları, Üstün Başarı Programları Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. 

Mülakat ve tüm diğer değerlendirme süreçleri sonunda, Programa kabul edilen adaylara en geç 9 Eylül 2020 tarihinde e-mail ile bilgi verilecektir (Öğrenci güncel e-mailini bildirmek ve düzenli olarak e-maillerini kontrol etmekle yükümlüdür).  

Üstün Başarı programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin, gelen e-maile dönüş yapmaları ve e-mailde yer alan formları tam doldurmak suretiyle, en geç 9 Eylül 2020 günü saat 17:00’ye kadar Ekonomi Bölüm Sekreterliği’ne teslim etmeleri zorunludur. Zamanında dönüş yapılmaması durumunda, öğrencinin üstün başarı programına “geçiş yapmayı onaylamadığı” varsayılacaktır.

Önemli Notlar:

 • Başvuru koşullarını yerine getirmek ve/veya mülakata çağırılmış olmak Program’a kabul edilmek anlamına gelmemektedir.

 • Minimum 3.20/4.00 veya üzerinde Genel Not Ortalamasına sahip olmak, University of London yıllık ücretlendirmesi için bursa hak kazanmak anlamına gelmemektedir.

 • Üstün Başarı programlarına kabul edilmek, UoL tarafından da kabul edilmiş olmak anlamına gelmemektedir. UoL, tüm adayları ayrıca değerlendirmeye tabi tutar.

Önemli Tarihler:

Ekonomi Bölüm Sekreterliği Başvuru

1 Temmuz-28 Ağustos

Hazırlık Kampı

2-4 Eylül

Sözlü Sınav (Mülakat)

7-8 Eylül

Sonuçların Açıklanması (Programa Kabul/Ret)

9 Eylül

Programa kabul Edilen Öğrencilerin Üstün Başarı Programına Geçiş Onay Belgelerini İmzalaması

En geç 9 Eylül (17:00)