Sergi: CERN “Bilimi Hızlandırıyoruz”

güncelleme: yayınlama:


İstanbul Bilgi Üniversitesi, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi CERN’ün “Bilimi Hızlandırıyoruz” Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Serginin amacı, Evren’in kökeni ve maddenin temel bileşenleri hakkında merak etmeye ve şaşkınlık duymaya ilham olmaktır. Bu sergi, CERN’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’ndaki (BHÇ) deneylerin Evren’in bazı sırlarını nasıl çözmekte olduğunu açıklamakta ve geçmişteki temel araştırmalar ile günümüz teknolojileri arasındaki ilişkiyi göstermektedir.

Serginin içeriği:

  • Girişte ziyaretçiler Büyük Patlama anına geri götürülür,
  • Büyük Patlama sahnesi, Evren’in tarihini anlatır.
  • Parçacık kuşağı, maddenin temel yapısını gösterir.
  • Gizem alanı, Evren’in ve maddenin sırlarından bahseder.
  • CERN araştırma alanı, LHC’de araştırmanın nasıl yapıldığını gösterir.
  • Teknoloji tohumları alanı, temel araştırmaları günlük hayatımızla ilişkilendirerek dünyamızın nasıl temel araştırmalar üzerine kurulduğunu gösterir.

Dış duvarlar sergi temasının ve sergi başlığının yer aldığı görsellerle bezenmiştir. Panellerde yer alan metinler Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır. Serginin önemli bir bölümü özellikle genç kitlenin ilgisini çeken dokunmatik paneller ve oyunlar gibi etkileşimli medyadan oluşmaktadır. Sergi 12 yaş ve üzeri ziyaretçiler için uygundur.

Ayrıntılı bilgi için: https://cernexhibition2017.bilgi.edu.tr/  

Tarih: 23 Mart-23 Temmuz 2017

Görseller