güncelleme: yayınlama:

Pan European Seal Fikri Mülkiyet Staj Programı

Pan European Seal Fikri Mülkiyet Staj Programı

BİLGİ Mezunlarına Avrupa Birliği Kurumlarında Ücretli Staj İmkanı

“Pan-European Seal” (Pan-Avrupa Mührü) programı, dünyanın en büyük iki fikri mülkiyet ofisi olan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (“EUIPO” – European Union Intellectual Property Office) ve Avrupa Patent Ofisi’nin (“EPO” -  European Patent Office), stratejik partneri olan üniversitelerle işbirliği içinde yürüttüğü, fikri mülkiyet (marka, patent, tasarım vb.) konularında ücretli bir staj programıdır.

EUIPO ve EPO tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak görülen program, her yıl bu iki Ofis tarafından ücretli staj imkanısunulması yoluyla, fikri mülkiyet hukukunda uzman yetiştirerek, Avrupa’daki genç işsizlik sorunu ile mücadeleyi de amaçlamaktadır.

Bir yıl süreli olan staj, her yıl Eylül ayında başlamakta ve EUIPO (İspanya, Alicante) veya EPO (Almanya, Münih) bünyesinde gerçekleşmektedir. Stajyerlere aylık 1000(EUIPO)/1400(EPO) Euro tutarında bir ödeme ile birlikte bazı yan imkanlar da sağlanmaktadır. Adaylar staj esnasında EUIPO ve EPO çalışanlarının yönlendirmesinden ve online eğitimlerden de yararlanmaktadır. Her staj dönemi, katılımcılara birer katılım belgesinin verileceği ve en iyi on stajyere takdir belgelerinin takdim edileceği bir törenle sona ermektedir.

Programa katılan stajyerler için çeşitli aktivite ve eğitimler de düzenlenmektedir. Verilen eğitimler, EUIPO ve EPO çalışanlarının yanı sıra, program üyelerinden davet edilen akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Ayrıca her bir Ofis’in ilgi alanları dahilinde, gerek yüksek lisans gerek doktora araştırmaları ve tezlerin ve diğer materyallerin yayınlanması teşvik edilmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Fikri Mülkiyet Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLFİM) kanalıyla, Pan European Seal Network’e üye olarak davet ve kabul edilmiştir.

Pan European Seal Staj Programı, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin tüm bölümlerinden lisans, yüksek lisans ve doktora programı mezunlarına açıktır. (Haziran ayında mezun olacak adayların da başvurması mümkündür.) Özellikle Avrupa Patent Ofisi, Mühendislik Bölümü öğrenci ve mezunlarının katılımını teşvik etmektedir.

Pan European Seal Programı websitesi için tıklayınız. 

Pan European Seal Programını kuran ve program koşullarını ayrıntılı şekilde okuyabileceğiniz ADM-14-15 sayılı EUIPO kararı için tıklayınız. 

EUIPO’daki stajlar hakkında AMD 18-12 sayılı karar için tıklayınız.

Adayların Seçimi, Mülakat, Online Dersler ve Başvurular hakkında bilgi için tıklayınız.