güncelleme: yayınlama:

British Council: Kültürde Kadın Gücü Araştırması

British Council: Kültürde Kadın Gücü Araştırması

British Council, kültür-sanat sektöründeki kadın profesyonellerin ve yöneticilerin ihtiyaç ve isteklerini ortaya çıkartıyor. Araştırma, kültür profesyonellerini, toplumsal gelişim ve dönüşüme katkıda bulunma ilkesinden hareketle, kendilerini değerlendirmeye ve alana daha bütüncül bir yaklaşımla bakmaya davet ediyor. Bu doğrultuda gerçekleştirdiği ‘Kültürde Kadın Gücü’ araştırması ile Türkiye’de yaratıcı sektörlerde yer alan kadın liderlerin profillerini, mevcut rollerini ve etkilerini inceliyor.

Bazı bulgularını sizler için özetlediğimiz araştırmanın tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

 • Türkiye’de kültür-sanat istikrarsızancak gelişmekte olan bir sektör. Sektörün gelişimi önündeki çeşitli kısıt ve zorlukları katılımcılar şu şekilde özetliyor:
 • Alandaki kurumlar arasındaki iş birliği eksikliği,
 • Sanat profesyonellerinin haklarının savunulması ve güvence altına alınması için çalışan ortak eylem platformlarının sınırlı sayıda olması,
 • Ülkenin toplumsal ve siyasi dinamikleri,
 • Türkiye’nin değişen uluslararası gündemi ve güvenlik meseleleri,
 • Kültür-sanatın değeriyle ilgili olumsuz toplumsal algı,
 • Ankete katılan 114 katılımcının %72’si kariyerlerinde ilerlemek istediklerini, %55’i yönetici olmaya hazır olduklarını Öte yandan, toplumsal cinsiyet ilişkilerinde kadın çalışanların %40’ı alanda kadın olmanın zor olduğuna dikkat çekiyor ve %25’i mesleki hayatında bazen ‘erkek gibi davranmak’ zorunda kaldığını kabul ediyor.
 • Kadın yöneticilerin %56’sı bu alanda çalışan kadın olmanın zor olmadığını ifade ediyor. Kültür-sanat sektörü yüksek sayıda kadın çalışanı olan yenilikçi bir sektör olarak görülüyor olsa da eşitsizlik özellikle işe alım, terfi, kariyer gelişimi ve ücret gibi konularda çeşitli aşamalarda var olmaya devam ediyor.Kıdemli yöneticiler ise sektörü daha eşitlikçi algılıyor.
 • Kadın profesyonellerin %70’i fikirlerinin yöneticileri tarafından dikkate alındığını belirtiyor.Benzer şekilde, yöneticiler hem kendi kuruluşlarında hem de alanda değişim yaratabileceklerine inansalar da, %65’i erkek yöneticilerin fikirlerinin daha fazla ciddiye alındığını dile getiriyor.
 • Kültür-sanat sektöründe çalışmaktan dolayı kadın profesyonellerin %80’i ve yöneticilerin %90’ı profesyonel hayatlarında duygusal tatmin yaşadıklarını ifade ediyorlar.Her iki grubun motivasyonu da hayallerindeki işte çalışmak, üretkenlik, yaratıcılık, entelektüel tatmin ve sosyal fayda.
 • Araştırmaya katılan kadın profesyonellerin;
 • %23’ü, işlerinin çocuk sahibi olmanın önünde caydırıcı bir unsur olduğu vurguluyor.
 • Üçte biri, evlerine (%32), ailelerine (%29) ve arkadaşlarına (%32) işleri sebebiyle yeterince zaman ayıramadıklarını söylüyor.
 • %23’ü sektörün ana sorunu olarak düşük maaşlar konusunu belirtirken, %66’sı maaşlarının aylık masraflarını karşılamak için yeterli olmadığını ve geçinmek için ebeveynlerine (%53) veya eşlerine/partnerlerine (%39) bel bağladıklarını söylüyor.
 • Ankete katılan kadın profesyonellerin çoğunluğu (%62) ‘Kurumların bağlı olduğu aile vakıflarının ya da şirketlerin yöneticileriyle yakın ilişkiler kurmak önemlidir.’ifadesine katılıyor.

Öncesi: Kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyet eşitliğinin sağlanmasının kapsayıcı bir toplum için büyük önem taşıdığına inanan British Council, kültür-sanat alanındaki kadın profesyonellerin mesleki ilerlemesini desteklemek ve alanlarında değişim gerçekleştirebilme potansiyellerini teşvik etmek amacıyla ‘Kültür ve Sanat Alanında Kadın ve Liderlik’ programını başlatmıştı.