güncelleme: yayınlama:

Bildiri Çağrısı: İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu-V

Bildiri Çağrısı: İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu-V

İstanbul Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi “İş Hukukunda Yeni Yaklaşımlar” konulu sempozyumlarının 5.’sini 11 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirecektir. Bireysel ve Toplu İş Hukukunun tüm alanlarında bildiri sunulabilecek bu sempozyumda, ekonomik ve teknolojik konularda yaşanan değişimlerin ülkemiz iş hukuku üzerindeki etkilerinin genç bilim insanlarınca ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu yolla iş hukukunda yeni yaklaşımlar geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi için Son Tarih: 15 Mayıs 2020

Hakem Heyeti: 

Prof. Dr. Gülsevil Alpagut, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Murat Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Prof. Dr. Mustafa Alp, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Kübra Doğan Yenisey, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman Başterzi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bildiri özetleri hakem heyeti tarafından bilimsel ön incelemeye tabi tutulacak ve kabul edilen bildiriler sempozyumda sunulacaktır. Azami 500 kelimelik bildiri özetlerinin ve kaynakçaların 15 Mayıs 2020 tarihine kadar yeliz.yucel@bilgi.edu.tr adresine gönderilmesi rica olunur. 

Kabul edilen bildiriler derleme bir kitapta yayımlanacaktır.