“Sor, Araştır, BİLGİ’len” Yaz Programı

güncelleme: yayınlama:


"Sor, Araştır, BİLGİ’len" Yaz Programı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yüksek Enerji Fiziği Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenmektedir.

Bu program, lise eğitim sistemi çerçevesinde öğrenciler için yetersiz kalan düşünme, hayal etme, yaratma becerilerinin geliştirilmesi ihtiyacıyla ortaya çıkmıştır.

Programın ana amacı, katılan öğrencilerin olaylara yaklaşırken daha fazla soru sorabilmeleri, bu sorulara kendi kendilerine cevap ararken doğru bir şekilde araştırma yapabilmeleri ve bunun sonucunda da olaylar üzerinde yorum yapabilen öğrenciler haline gelebilmelerini sağlamaktır. 

Programa, lise 10. ve 11. sınıf öğrencilerinden fizik ve matematiğe ilgi duyanlar katılabilir. Başvuranlar arasından 15-20 kişi seçilecektir. İki haftalık bir programda, üç-dört kişilik gruplara ayrılarak projeler seçecek olan öğrencilerden, iki haftanın sonunda bu projeleri ortaya çıkarmaları beklenecektir. Bu süreçte öğrenciler, bir proje yapımı sırasında yaşanan tüm süreçleri tecrübe edecekler ve kendi başlarına bu süreçleri atlatmaya çalışacaklardır; öğrencilere danışmanlar da eşlik edeceklerdir. 

Programda verilecek projeler 2 hafta içinde bitirilebilecek büyüklükte olacaktır. İlk günkü açılışta, öğrenciler, etkinlik düzenleyicileri tarafından önceden seçilmiş fizik ve mühendislik projeleri arasından 2 haftalık projelerini seçeceklerdir. Gruplar rastgele belirlenecektir.

Başvuru Formu için tıklayın. Lütfen Başvuru Formu'nu doldurup ahmet.renklioglu@bilgiedu.net adresine gönderin.

Tadımlık Dersler:

Tadımlık derslerin (rölativite, integral-türev anlamları, vb.) bazıları üniversite öğrencileri tarafından, bazıları üniversite öğretim üyeleri tarafından verilecektir.

Her hafta bir kez (program boyunca toplam iki kez) İletişim Fakültesi derslerinden tadımlık dersler verilerek, katılacak öğrencilerin sanat ve kültür konularında da da vizyonlarını genişletmeleri hedeflenmektedir.

Deney Gösterimleri:

Tadımlık Dersler sonrasında, öğrenciler Üniversitemizin laboratuvarlarındaki ekipmanlar ile, bu derslerle ilgili deneyleri yapmaya fırsat bulacaklardır. 

Günlük Program:

09.00-11.00 Tadımlık ders 11.00-12.30 Proje için çalışma-Çeşitli Deney Gösterimleri 12.30-13.30 Yemek molası 13.30-17.00  Proje için çalışma

Tarih: 24 Temmuz-4 Ağustos 2017

Görseller