Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020’ye göre BİLGİ A grubu üniversiteler arasında

güncelleme: yayınlama:

BİLGİ, Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından yapılan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması’nın (TÜMA) 2020 yılı sonuçlarına göre “yüksek memnuniyet” ifade eden A grubunda değerlendirildi. Vakıf üniversiteleri arasında öğrencilerinin memnuniyet düzeyinin en yüksek olduğu 8’inci üniversite oldu. 

Türkiye’de üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini anlama, öğrenci deneyimini zenginleştirme ve daha öğrenci merkezli olma doğrultusunda üniversitelere yol gösterici olmayı amaçlayan araştırma, 192 üniversitede öğrenim gören 39.386 öğrencinin katılımıyla yürütüldü. Araştırmada öğrencilerin üniversitelerinden memnuniyetleri eğitim-öğretim, yerleşke ve fiziksel mekânların yaşam kalitesi, öğrencilerin akademik sorunlarına duyarlılık, yönetsel işleyişin etkililiği, eğitim altyapısı ve imkânları ile kariyer destek olanakları gibi kriterler doğrultusunda 6 farklı alanda değerlendirildi.  

Araştırma raporunda Türkiye’de üniversitelerin öğrencileri memnun edebilme düzeyinin ortalama “D” seviyesinde olduğu belirtilirken öğrencilerin üniversitelerinden memnuniyetlerinde geçmiş yıllara göre bir geriye gidiş olduğuna dikkat çekildi. Yüksek memnuniyet ifade eden A grubunda yer alan BİLGİ’nin ise değerlendirildiği her alanda öğrenci memnuniyetini geçen yıla göre artırdığı gözlendi.  

Raporda BİLGİ’nin de yer aldığı 26 üniversitenin A grubunda yer aldığı belirtilirken “Bu 26 üniversitenin öğrenciler ve veliler açısından gelecek kaygısının az olduğu, yaşam ve eğitim kalitesinin beklentilerin üzerinde karşılandığı mutlu bir üniversite kültürü sunmada oldukça öne çıktıkları anlaşılmaktadır” ifadelerine yer verildi. 

BİLGİ’nin “Yerleşke ve Yaşamın Doyuruculuğu”, “Akademik Destek ve İlgi”, “Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği”, “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” alanlarındaki öğrenci memnuniyeti  A+ seviyesinde ölçüldü. 

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması 2020 raporunu incelemek için tıklayın..