Diploma Eki

DİPLOMA EKİ, İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN OLAN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE OTOMATİK VE ÜCRETSİZ OLARAK, YAYGIN KULLANILAN BİR AVRUPA DİLİNDE (İNGİLİZCE) VERİLMEKTEDİR. 

 

Diploma Eki (DE)

Diploma Eki (DE), yükseköğretim diploması ile birlikte verilen ve alınan eğitim seviyesini, içeriğini ve statüsünü standart bir şekilde tamamlayan bir belgedir. 

Diploma Eki (DE) Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir 

Diploma Eki, üniversite mezunlarının aldıkları eğitimin diğer ülke ve eğitim sistemlerinde tanıtılmasına yardımcı olmakta, aynı zamanda mezunun aldığı akademik derece, düzeyi, içeriği ve mesleki yetkinlikler hakkında detaylı bilgi vermektedir. 

Diploma eki, İstanbul Bilgi Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencilerimize otomatik ve ücretsiz olarak, yaygın kullanılan bir Avrupa dilinde (İngilizce) verilmektedir. 

Diploma Eki’nin Öğrenciler için Faydaları:

  • Yurtdışında daha kolay anlaşılan ve kıyaslanabilen bir diplomaya sahip olunması
  • Öğrencinin akademik gelişimi ve öğrenimi boyunca kazandığı yeterliliklerin kusursuz bir tanımını içermesi
  • Öğrencinin başarı ve yeterliliklerinin tarafsız bir ifade olması
  • İş imkânlarına veya ileri seviyedeki yurt dışı eğitim olanaklarına daha kolay erişim sağlanması
  • İstihdam edilebilmeyi desteklemesidir.   

Her diploma ekinde aşağıda verilen bilgi notu yer alır:

‘This Diploma Supplement model was developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international ‘transparency’ and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgments, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.’