Hakkinda

Bölüm Başkanı Prof. Dr. L. Hilal Akgül

Genel Eğitim Bölümü olarak lisans programı öğrencilerimizin öğrenim gördükleri alan dışında entelektüel ve akademik gelişimlerini desteklemeyi, öğrencilerimize farklı disiplinlerle ilişki kurabilecekleri çok boyutlu bir öğrenim deneyimi sunmayı amaçlıyoruz.

Bölümümüz bu amaçla, öğrencilerimizin öğrenimleri süresince aldıkları kredilerin en az yüzde 25’ini farklı akademik alanlarda tamamlayabilmelerine olanak tanıyan seçmeli dersler sunmaktadır. Bu seçmeli dersler, temel fen bilimleri, temel sosyal bilimler, eleştirel düşünme ve yazma, sanat, yaratıcılık, sosyal sorumluluk ve katılım alanlarında verilmektedir.

Öğrencilerimizin lise eğitimi boyunca, büyük ölçüde üniversiteye giriş sınavında başarılı olma hedefine odaklanmış olmaları göz önüne alındığında genel eğitim derslerinin tüm disiplinleri kapsayıcı ve entelektüel merak uyandıran içerikleri daha da önem kazanmaktadır. Öğrencilerimize Üniversitemizin akademik olanaklarından olabildiğince yararlanmaları açısından önemli bir katkı sağlayan Bölümümüz, her dönem 70’in üzerinde çoğunluğu çevrimiçi olan ders açmaktadır.

2009 yılında, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin bünyesinde, çeşitli alanlara yönelik seçmeli dersler açarak çalışmalarına başlayan Bölümümüz, 2013-2014 Akademik Yılı’nda YÖK nezdinde resmî statü kazanmıştır. Bu tarihten 2020 yılına dek Genel Eğitim Bölümü’nün başkanlığı Prof. Dr. Nurhan Yentürk tarafından yürütülmüştür. Bölümümüz doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak faaliyet göstermektedir.