Araştırma

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı ofisinin temel amacı; akademik kadro, çalışanlar ve öğrencilerin geniş bir yelpazede araştırma ve geliştirme faaliyetleriyle uğraşabilmeleri için gerekli yardımı sağlayarak BİLGİ’de uygulamalı araştırmalar ve bilimsel aktiviteleri geliştirmek ve teşvik etmektir. BOPR sponsor eşliğinde sürdürülen aktiviteleri araştırma uygunluğu, teklif geliştirme, ödül öncesi ve terfi servisleri, disiplinlerarası ve yeni program geliştirme, entellektüel mülkiyetin kavramlaştırması ve koruması rehberliği gibi bütün yönlerden desteklemek için gerekli ve stratejik deneyimi sunmaktadır.

Ofisin rolü, BİLGİ’nin akademik kadrosunun araştırmada mükemmelleşmesine yardım etmek ve toplumumuzun araştırmanın, yaratıcılığın, yeniliğin ve bilginin BİLGİ’yi özel kılan entelleküel enerjisini yaratmadaki rolünü anlamasını sağlamaktır.