Televizyon Haberciliği ve Programcılığı

program hakkında

İletişim dünyası çok hızlı bir biçimde değişiyor. Bu hızlı değişim de kendini yeni hikâyeler, yeni anlatıcılar, yeni hikâye biçimleri ve yeni mecralar şeklinde ifade ediyor. Televizyon da bir yandan bildiğimiz anlamda varlığını devam ettirirken, diğer yandan kendini WEB TV, Mobile TV, IP TV, VOD, 3D TV, Social TV ve özellikle günümüzde “streaming platforms” gibi yollarla yeni şartlara uyarlıyor. Teknolojik değişimler yaşam tarzlarımızı etkilediği gibi, düşünme ve yorumlama yollarımızı da değiştiriyor. TVRP olarak hızla değişen dünyada başarıya ulaşacak bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun yolunun da teknik bilgi, ekip çalışması, organizasyon yeteneği ve yaratıcılıktan geçtiğini düşünüyoruz. TVRP’yi seçmeniz halinde sadece televizyon dünyasına değil dijital medya ve yayıncılığına da ilk adımınızı atmış olacaksınız.