Program Yapısı

Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (TVRP) lisans programında iki ana çalışma alanı yer almaktadır. Alanlardan birincisinin amacı, geleceğin yeni nesil habercisini farklı dijital mecralar için üretme, yazma, analiz etme ve eleştirme gibi alanlarda tüm profesyonel becerilerle donatmak, onları son derece rekabetçi bir dünyaya hazırlamaktır. Diğer alanın amacı ise, geleceğin program yapımcılarını haber dışındaki formatlar için de temel beceri ve bilgilerle 21. yüzyıl iletişim çevresine göre hazırlamaktır. Öğrenciler, televizyon içeriği üretiminde ve dijital yayıncılıkta metin yazımından, program konsepti oluşturmaya, yönetmenlik, editörlük, kamera, ses, ışık tasarımı ve uygulamasına kadar tüm aşamaları öğrenmektedirler. Sektörün profesyonelleri de derslerin birer parçası olarak süreçlerin içerisinde yer almaktadır. 

TVRP kurulduğu yıldan beri, televizyon ve yeni medya alanında güçlü kuramsal bir temel ve en iyi kalitede uygulamalı eğitim sağlayarak; öğrencilerini medyanın her alanında görev alacak profesyoneller olarak hazırlamaktadır. Öğrencilerimiz, üretim süreçlerinde sürekli yenilenen kamera, ses, ışık, ekipman havuzundan ders içi ve dışı faaliyetler için yararlanabilmektedir. Profesyonel canlı/bant yayınlar için tasarlanmış çok kameralı, rejili yayın stüdyosu ve çok amaçlı prodüksiyon stüdyosu da bu üretimlerin merkezini oluşturmaktadır. Öğrencilerin gönüllü katılımlarıyla yaşayan RadyoVesaire, Türkiye’nin en etkin ve yaratıcı üniversite radyolarından biridir. Fakültemizin ekranı RGB, canlı yayınları, stüdyo programları, aktüel içerikleri ile öğrencilerimizin yapım ve yayın süreçlerini gerçek bir dijital platform içerisinde eğitim hayatları sırasında deneyimleme imkanı sağlayan bir Youtube kanalıdır. C-LAB öğrencilerin, dış paydaşların, yöneticilerin, teknik ve akademik personelin gerçek projeleri hayal etmek, planlamak ve uygulamak için bir araya geldiği çok projeli, çok konulu bir akademik medya/iletişim platformdur.