Fotoğraf ve Video

program hakkında

Fotoğraf, kimya ve optiğin bir karışımı olarak doğmuş ve bulunuşundan bu yana yüz elli yıldan uzun bir süredir birçok alandaki bilgi birikiminden yararlanmıştır. Teknik bir alet olarak teknolojik gelişmelerden sürekli etkilenmiş, kullanım alanlarını bu yeniliklere göre daha da genişletmiş, sanat, tasarım, çağdaş kültür ve çeşitli bilim alanlarına yeni bakış açıları getirmiş ve bu alanlardaki rolünü tekrar tekrar tanımlamıştır. Fotoğraf teknolojileri, yenilikçi yollarla kullanılarak hem sanat, estetik ve yaratıcılıktaki geleneksel anlayışlara meydan okumuş hem de iletişime farklı açılımlar getirmiştir.

Video ve sayısal görüntülemenin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla, fotoğraf teknolojileri sayıca artmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bünyesinde 2003 yılında kurulan Fotoğraf ve Video Programı, içinde bulunduğumuz sayısal çağda, fotoğrafçılığı hem tek başına hem de gelişmekte olan çokluortamlarla etkileşimleriyle, mesaj taşıyan ve anlam yaratan bir ortam olarak derinlemesine inceler ve aynı zamanda video üretimi üzerine de yoğunlaşır.