Fotoğraf ve Video

program hakkında

Fotoğraf, kimya ve optiğin bir karışımı olarak doğmuş ve bulunuşundan bu yana yüz elli yıldan uzun bir süredir birçok alandaki bilgi birikiminden yararlanmıştır. Teknik bir alet olarak teknolojik gelişmelerden sürekli etkilenmiş, kullanım alanlarını bu yeniliklere göre daha da genişletmiş, sanat, tasarım, çağdaş kültür ve çeşitli bilim alanlarına yeni bakış açıları getirmiş ve bu alanlardaki rolünü tekrar tekrar tanımlamıştır. Fotoğraf teknolojileri, yenilikçi yollarla kullanılarak hem sanat, estetik ve yaratıcılıktaki geleneksel anlayışlara meydan okumuş hem de iletişime farklı açılımlar getirmiştir.

Video ve sayısal görüntülemenin ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla, fotoğraf teknolojileri sayıca artmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bünyesinde 2003 yılında kurulan Fotoğraf ve Video Programı, içinde bulunduğumuz sayısal çağda, fotoğrafçılığı hem tek başına hem de gelişmekte olan çokluortamlarla etkileşimleriyle, mesaj taşıyan ve anlam yaratan bir ortam olarak derinlemesine inceler ve aynı zamanda video üretimi üzerine de yoğunlaşır.

Bölüm, fotoğraf ve videonun kültürel, sosyal, estetik ve ticari bağlamlarda belirli amaçlara hizmet edebilen araçlar olma özelliklerinin eleştirel bakış açısıyla incelenmesini ve bu araçları kullanabilmenin gerektirdiği kapsamlı teknik ve pratik becerilerin kazandırılmasını amaçlar. Böylece, öğrenciler mezuniyetlerinin ardından kendilerini bekleyen profesyonel dünyaya hazırlanır.

Ders programı fotoğrafçılık ve video alanlarının algı, görsel kültür, fotoğraf tarihi gibi temel konularını ve sayısal görüntü işleme, müzik videosu, reklam fotoğrafçılığı, mimari fotoğrafçılık, post-prodüksiyon, büyük format fotoğrafçılık, etkileşimli video ve yayın tasarımı gibi ileri uzmanlık alanlarını kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Programda sunulan dersler, öğrencilerin ürettikleri işlerde fotoğraf uygulamalarının potansiyellerini en iyi biçimde keşfetmelerini ve kullanmalarını amaçlar.

*Program bu akademik dönemde öğrenci almayacaktır.