Program Yapısı

  • Birinci sınıfta öğrenciler hareketli görüntü ve kamera ile tanışırlar, film kültürü ve sinema tarihi dersleri alırlar. İkinci sınıftaki senaryo, film grameri, video üretimi ve durağan görüntü gibi dersler, öğrencilerin Radyo, Televizyon ve Sinema alanındaki özel yetenek ve eğilimlerini keşfetmelerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Üçüncü sınıfa geçtiklerinde, öğrencilerin proje ve tez arasında bir seçim yapmaları veya uzmanlaşmaya yönelik özel bir ders programı oluşturmaları beklenir. Öğrencilerin yol seçiminde akademik danışmanlar tavsiyelerde bulunabilirler, ancak son karar öğrencinindir.
  • BİLGİ'nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü yaratıcılık ve farklılığı önemser. Özel program oluşturan öğrenciler sanat yönetimi, görüntü yönetimi, yapımcılık, ses tasarımı, kurgu, post-prodüksiyon gibi farklı alanlara yoğunlaşabilir veya BİLGİ'nin farklı bölümlerinden alacakları derslerle televizyon, medya, müzik veya reklama yönelebilirler.
  • FTV ders programı iki dilli bir eğitim yürütür. Filmlerin orijinal dilde izlenebilmesi, kitapların ve diğer kaynakların okunabilmesi için iyi İngilizce bilgisi şarttır. Birinci sınıftaki dersler ağırlıklı olarak İngilizce yapılır ve öğrencinin İngilizcede kendini ifade etme pratiği geliştirmesi sağlanır. Üst sınıflarda, örneğin senaryo ve proje derslerinde, tartışma ve ödevler Türkçe yapılabilir. Erasmus öğrencilerine açık olan derslerde İngilizce kullanımı zorunludur.