Program Yapısı

Üstün Başarı Programları’nda özel bir ders programı takip edilmekte ve bu ders programı ve ders materyalleri, University of London idaresinde ve London School of Economics and Political Sciences (LSE) akademik desteğiyle hazırlanmaktadır. Bu sebeple uluslararası anlamda akademik standartları yüksek bir eğitim verilmektedir.

Öğrenciler dönem içinde İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyelerinin hazırladığı ve değerlendirdiği sınavların haricinde, akademik yıl sonunda Mayıs ve Haziran aylarında her ders başına ayrı bir sınava daha girmekte ve bu sınavlar da LSE akademisyenleri tarafından hazırlanıp değerlendirilmektedir. BİLGİ sınavlarından aldıkları notlar, öğrencinin BİLGİ mezuniyet derecesini, LSE sınavlarından aldıkları notlar da University of London mezuniyet derecesini belirlemektedir. LSE tarafından hazırlanan sınavları başarı ile tamamlayan öğrenciler, BİLGİ mezuniyetlerini takip eden Mart ayında Londra’da gerçekleştirilecek mezuniyet törenine davet edilmektedir.