Program Yapısı

Uluslararası Finans Programı, uluslararası finans alanının gerektirdiği şekilde teori ve uygulamayı bir arada vermektedir. İlk iki yıl amaç, işletme yönetimi konusunda sağlam bir temel oluşturmaktır. Bu kapsamda öğrenciler Muhasebe, İstatistik, Makro ve Mikro Ekonomi, Analiz ve Örgütsel Davranış gibi dersler görmektedirler. Son iki yıl, uluslararası finans alanında uzmanlaşma sağlayan bir eğitim verilmektedir. Uzmanlaşmaya yönelik bu eğitimin belkemiğini, Şirket Finansmanı, Finansal Kurumlar, Pazarlar ve Araçlar, Finansal Modelleme, Finansal Risk Yönetimi, Uluslararası Finans ve Bankacılık ve Finansal Yapı gibi dersler oluşturmaktadır.

Program öğrencileri, en güncel finans teknikleriyle donatılmış ve daha da önemlisi, bu teknikleri uygulayabilen yetkin birer finansçı olarak eğitilmekte ve küresel düşünen birer işletmeci olarak yetiştirilmektedir.

  • Öğretim kadrosu, hem akademik kökenli hem de özel veya kamu sektörü tecrübesiyle donanmış öğretim elemanlarından oluşmaktadır.
  • Müfredatın oluşturulmasında, sigorta şirketleri, bankalar, aracı kurumlar ve yatırım bankaları gibi finansal kurum ve kuruluşlarla çokuluslu şirketlerin gereksinimleri dikkate alınmıştır.
  • Avrupa Birliği’nin Erasmus programı çerçevesinde öğrenciler, programlarının bir veya iki yarıyılını, BİLGİ’nin anlaşmalı olduğu 100’den fazla yabancı üniversiteden birinde okuma fırsatı bulabilmektedirler.

İstanbul Bilgi Üniversitesi İşletme Bölümü ‘Birleşmiş Milletler Principles for Responsible Management Education (PRME)’ üyesidir.

Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME) Girişimi:

PRME Bülteni 2010 PRME Bülteni 2012