Sosyal, kültürel, ekonomik, politik, teknolojik topyekûn bir dönüşümün yaşandığı dünyada ayakta kalabilmek için örgütlerin bu dönüşüme entegrasyonu önem taşıyor. Pazarlama, yeniliğe güç veren, yaratıcı stratejiyi etkileyen ve tüm paydaşlar ile etkileşimi yöneten rolü ile bu dönüşümün örgütlerdeki en önemli ayağı haline gelmiştir. Bu anlamda pazarlama sadece bir yönetim fonksiyonu değil, kurumların her alanında çalışanların sahip olması gereken bir anlayış ve vizyon sağlamaktadır.

Pazarlama yüksek lisans programı, katılımcılarına bu dönüşen dünyayı anlamlandırabilecek ve yönetecek bilgi ve beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. Lisans eğitimini hangi alanda tamamlamış olursa olsun herkese açık olan bu programa şirket veya örgütlerin her fonksiyonunda çalışan kişiler başvurabilir.

Pazarlamanın akademik ve teorik temelleri ile yenilikçi ve pratik uygulamalarını harmanlayan yapısı sayesinde, programdan mezun olan öğrenciler dönüşen pazarları anlama, stratejik kararlar alma ve etkin iletişim gibi alanlarda bilgi ve beceri sahibi olarak bu dönüşümün sadece bir parçası değil yöneticisi de olacaklardır.