Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı gerek felsefe alanında gerekse beşeri bilimlerin diğer alanlarında lisans veya yüksek lisans eğitimi almış kişilere açık bir felsefi araştırma ve eğitim merkezi olarak tasarlanmıştır. Katılacak öğrencilere güçlü bir felsefe tarihi bilgisi verecek olan Program, sanat teorisi ile toplumsal ve siyasal düşüncenin modern topluma özgü biçimde kesiştiği noktada odaklanacaktır. Küçük seminer grupları biçiminde yürütülecek olan dersler şu temel alanları öne çıkartacaktır: sanat ve teknoloji üzerine felsefi perspektifler, toplum ve siyaset felsefesi, etik, toplumbilim felsefesi, rasyonalite ve öznellik, modern felsefede dönüm noktası oluşturan filozoflar.

Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı’nı tanımlayan amaçlardan biri, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral Kampüsü’ndeki sanat ve kültür merkezi olarak gerçekleştireceği etkinliklere tamamlayıcı bir katkıda bulunmak olacaktır. Kavramsal paradigmanın hâkim olmasından beri çağdaş sanat teori ile pratiğin eleştirel bir sentezini içeregelmektedir. Geçtiğimiz yıllarda İstanbul birçok sergi alanının kurulmasıyla birlikte sanat pratiğinde önemli bir gelişmeye tanıklık etmiştir. Böyle bir bağlamda özel olarak sanat teorisinin tartışılmasına ayrılmış bir mekâna duyulan açık bir ihtiyaç vardır. Kendisi de birçok sanatsal etkinlik, stüdyo ve sergi mekânına ev sahipliği yapacak olan Santral Kampüsü’nde yer alan Program, araştırma seminerleri ve geniş katılımcı kitlelerine açık etkinliklere ev sahipliği yapmak yoluyla bu tür bir tartışmanın gerçekleştirileceği mekânı kurmak için ideal konumda olacaktır.

Felsefenin tarihsel gelişiminde ‘techne’ kavramının kilit bir önemi vardır. Başlangıçta pratik bilgi anlamına gelen bu fikir, daha sonra iki ayrı ve hatta karşıt anlam edinmiştir: teknoloji ve sanat. Teknolojinin modern toplumun başat bir özelliği haline gelmesiyle güzel sanatlarla olan ilişkisi yirminci yüzyılın eleştirel düşüncesinin çok önemli bir odağı olmuştur. “Sanat ve Teknoloji Üzerine Felsefi Perspektifler’ adlı alan bu sorunsalı 21. yüzyılın ‘soft’ teknolojileriyle ilişki içinde ele almayı amaçlamaktadır.

Son olarak, Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin tüm lisansüstü programlarıyla yakın bir işbirliği içinde olmayı hedeflemektedir. Bu programlarda tarih felsefesi, sosyal bilim felsefesi, siyaset felsefesi, sanat felsefesi gibi konular, başka başlıklar altında olsa da halihazırda işlenmektedir. Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı bu derslerde ortaya çıkan bazı temel sorunları tek bir projeyle bütünleştirmeyi ve aralarındaki önemli bağları daha etkin bir biçimde görünür kılmayı mümkün hale getirecektir.

Yukarıda sıralanan gözlem ve kaygılardan hareketle, Felsefe ve Toplumsal Düşünce Yüksek Lisans Programı soyut bir araştırma alanı olmaktan çok, içinde bulunduğu kültürel ortamla karşılıklı bir entelektüel etkileşimi ve kendine seçtiği araştırma alanlarında çekim merkezine dönüşmeyi hedefleyen bir etkinlik odağı olarak düşünülmektedir.


Üniversitemiz hakkında daha detaylı bilgi için formu doldurabilir veya Lisansüstü Tanıtım Ofisi ile (graduate@bilgi.edu.tr / 0212 311 7667) iletişime geçebilirsiniz.