Program Yapısı

Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Programı’nın amacı ruhsal travma ve afet alanlarında ulusal ve uluslararası anlamda yapılacak yeterlilik geliştirme çalışmaları için önemli bir insan kaynağı yaratmaktadır. Programın temel amacı ülkede ve Dünya’nın afet ve toplumsal travmalarından etkilenen bölgelerinde ruhsal travma ve afet ruh sağlığı alanlarında eğitim ve araştırma programları düzenleyebilecek, ulusal ve uluslararası düzeyde yeterlilik geliştirme programlarına destek olabilecek, bu programlara katılabilecek, alanla ilgili bilgi ve uygulanabilir politikalar üretebilecek uygulayıcıları yetiştirebilmektir.

Programda eğitim alan öğrencilerin travma ve afet ruh sağlığı alanında uygulama, eğitim ve araştırma yapabilecek bilgi ve beceri yeterliliğine sahip olmaları, ulusal ve uluslararası düzeyde hem psikosoyal destek çalışmalarında hem de akademik çalışmalarda etkili olabilmeleri hedeflenmektedir.

Travma ve Afet Çalışmaları Uygulamalı Ruh Sağlığı Yüksek Lisans Tezli Programı’nın süresi en az 4, azami 6 dönemdir. Dört yarıyıl olarak önerilen programda ilk 3 yarıyıl kuramsal ve uygulamaya dönük eğitimler, son yarıyıl ise teze hazırlık, tez yazımı ve uygulamaya yönelik eğitimlerle devam edecektir.

Tezli yüksek lisans programını tamamlayabilmek için 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamak ve bir tez danışmanı ile yüksek lisans tezi yazmak gereklidir. Program toplamda 11 ders, bir seminer ve kurslardan oluşmaktadır. Programın eğitim dili Türkçedir. Program, Türkçe bilen uluslararası öğrenci adaylarına da açıktır.

Ders Gün ve Saatleri:

  • Pazartesi: 17.30-19.30 ve 19.30-21.30
  • Çarşamba: 17.30-19.30
  • Cuma: 17.30-19.30 ve 19.30-21.30