Bilişim Güvenliği Teknolojisi (2. Öğretim)

program hakkında

Bilgisayar ağları ve internet kullanımının hızla artması ve artmaya devam ediyor olması bilişim güvenliğini de beraberinde getirmiştir. Aynı zamanda tüm kurum ve kuruluşların teknolojiye ve bilgiye bağımlı olması bilgi güvenliğini yaşamsal öneme taşımıştır. Bilgi güvenliğinin bir kurumsal yönetim unsuru olması ve bilgi teknolojileri güvenliği, fiziksel güvenlik, risk yönetimi, iş sürekliliği ile yasa ve yönetmeliklere uyum gibi unsurlarla yakından ilgili olması ve böylece çalışanlara, iş ortaklarına, müşterilere ve topluma yönelik çeşitli yükümlülükleri desteklemesi nedeniyle de önceliğinin yüksek olması gerektiği oldukça açıktır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim Güvenliği Teknolojisi Programı’nın temel amacı, bilgi teknolojileri, bilgi güvenliği, bilgisayar programcılığı alanlarında ağırlıklı olmak üzere her alanda faaliyet gösteren firmaların ihtiyacı olan nitelikli ve donanımlı meslek elemanlarını yetiştirmektir. Mezunlarımız internet ve elektronik posta hizmeti veren, çok kullanıcılı bilgisayar sistemi olan, bilgisayar ağı bulunan, elektronik ticaret yapan, uzaktan eğitim yapan vb. kuruluşlarda; sistem güvenliği uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem destek uzmanı, sistem ve ağ danışmanı ve internet programcısı olarak çalışabilirler.

* Programın öğretim dili Türkçe'dir.