Dış Ticaret

program hakkında

Dış Ticaret Programı, özellikle son yıllarda giderek artan devletlerarası ekonomik ve ticari ilişkilerin ihtiyaç gösterdiği, ithalat- ihracat, ticaret hukuku, uluslararası rekabet kuralları konusunda eğitim almış personeli yetiştirmeyi hedeflemektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi, küreselleşmenin getirdiği ülkelerarası artan karşılıklı bağımlılığın ve giderek genişleyen ekonomik kapasitenin değerlendirilebilmesi anlamında son derece hayati bir rol oynayacak olan dış ticaret eğitimini en iyi şekilde vermeyi amaçlamaktadır.

Dış Ticaret mezunları, küçük ve orta boy işletmelerden çokuluslu kurumlara kadar her sektör ve ölçekten şirkette özellikle iç ve dış ticaret, üretim, lojistik, turizm, nakliye ve gümrük hizmetleri alanlarında görev alabilirler.

Öğrenciler, iki yıllık önlisans eğitimlerinin sonunda, Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ya da diğer üniversitelerin ilgili dört yıllık programlarına ve yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelere okullarına geçiş yapabilirler.