Hakkında

Bölüm Başkanı Burcu Keskin, MBA

Türkiye ekonomisi 2000’li yıllarda yakaladığı ivme ile bugün önemli bir dış ticaret hacmine ve yabancı yatırım seviyesine ulaşmıştır. Türkiye’deki firmalar artık dış pazarlara daha fazla açılmakta; küresel markalar yaratarak, stratejik birleşmeler veya satın almalar gerçekleştirerek ve yabancı firmalar ile işbirliği yaparak gerçek anlamda çokuluslu firmalara dönüşmektedirler.

Dış Ticaret Bölümü, özellikle son yıllarda giderek artan devletlerarası ekonomik ve ticari ilişkilerin ihtiyaç gösterdiği, ithalat- ihracat, ticaret hukuku, uluslararası rekabet kuralları konusunda eğitim almış personeli yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümümüz, disiplinlerarası yapısı ve akademik kadrosunun geniş perspektifi sayesinde geniş bir yelpazede eğitim olanakları da sağlamaktadır. Mezunlarımız ulusal ve uluslararası finans kuruluşlarında ve diğer sektörlerdeki çokuluslu şirketlerde, sivil toplum örgütlerinde ve araştırma merkezlerinde istihdam olanağına sahiptirler.