Bankacılık ve Sigortacılık (2. Öğretim)

program hakkında

Bankacılık ve Sigortacılık Programı, bugünün rekabetçi piyasa koşullarında, sektörün gerektirdiği güncel bilgilerle donatılmış, hızlı ve doğru bir şekilde analitik kararlar alabilen, teorik bilgi yanında çeşitli sistem ve program uygulamaları aracılığıyla pratik bilgiye sahip mezunlar yetiştirmeye yönelik olarak tasarlanmıştır. Program içeriği; risk üstlenme konusunun özellikle son yıllarda bireyin sorumluluğuna geçmesiyle ve çeşitli risk hesapları doğrultusunda belli konuların zorunlu sigorta kapsamına dahil edilmesiyle, sektörde nitelikli çalışan gücüne ihtiyaç olduğu dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Bu program çerçevesinde, her türlü işletmenin muhasebe bölümünde görev alabilecek ve ayrıca bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde sorumluluk üstlenebilecek nitelikli ara eleman yetiştirmek hedeflenmektedir. Bankacılık ve Sigortacılık Programı’nın zorunlu derslerinin yanı sıra seçmeli dersler arasından ilgi alanlarına uygun derslerin seçilmesiyle, öğrenciler kendi geleceklerine farklı yön verebilirler. İki yıllık bir eğitim sonrası, istenirse DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin ya da diğer üniversitelerin ilgili 4 yıllık programlarına geçiş yapılabilir.

Programın öğretim dili Türkçe'dir.