Hakkında

Bölüm Başkanı Gaye Kepiç

Mimarlık ve Şehir Planlama geniş bir tanımlamayla mekanın fiziki ve sosyal boyutlarını geçmişten bugüne taşıdığı tüm bileşenleri ve sorunları ile birlikte araştırarak değerlendiren ve geleceğe dönük ekonomik, politik, işlevsel, sosyal ve fiziksel tasarımlar üreterek gelişimine yön veren çok disiplinli bir meslek alanıdır. 

Planlama mesleği ve planlama çalışmaları günümüzde özellikle afet sakınımı amacıyla başlayan ama daha çok kentsel mekanın değişim değerini arttırma ekseninde faaliyet yürütülen kentsel yenileme odaklı araçsal bir uğraş olarak sunulmaya ve algılanmaya başlamıştır. Mesleğin temel mottosu olan kamu yararını, toplumsal değerleri, evrensel şehircilik ilkelerini ve bilimsel doğruları savunma görevleri şehir plancılarının omuzlarındaki toplumsal bir ödev olarak varlığını sürdürmektedir. 

Şehircilik bilim alanı ve planlama disiplininin günümüz koşullarında ulaştığı kapsam dikkate alınarak ders planları, içerikleri sıklıkla gözden geçirilmekte, yeni kavram ve uygulamalarla zenginleştirilmektedir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü’nde verilen iki yıllık önlisans eğitiminin programı kuramsal dersler ve planlama stüdyoları olarak düzenlenmiştir. Kuramsal derslerde, planlama alanının evrensel kavram ve ilkeleri ve aynı zamanda öğrencilerin mezun olduklarında meslek pratiğinde kullanacakları bilgi ve beceriler verilmektedir. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, önlisans eğitimi vermek üzere kurulduğu 2015 yılından itibaren her yıl örgün öğretim ve ikinci öğretim olarak öğrenci kabul etmektedir. Bölüm, donanımlı geniş öğretim kadrosu ile Mimari Restorasyon Programı ilgili olan diğer disiplin programlarına da destek vermektedir.