Hakkında

Ticari hayatta faaliyet gösteren en ufak ölçekli işletmeler dahi çeşitli ticari faaliyetleri için vergi işlemleriyle karşılaşmakta ve bu işlemlerin muhasebeleştirilmesini gerçekleştirilmektedirler.

Geleneksel yapıda bu işlemler yoğun olarak dış kaynaklar vasıtasıyla gerçekleştirilirken iş süreçlerinin daha etkin ve verimli yönetilmesinin gerektiği günümüzün rekabet ortamlarında bu işlemler,  işletmelerin kendi bünyelerinde oluşturdukları departmanlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.

İşlem sayılarının ve içeriklerinin genişlemesi ve işlemlerin yeni ekonomi ekseninde bilgi iletişim temelli cihazlar ile gerçekleştirilmesi bu alanda kalifiye insan gücüne olan talebi artırmaktadır.

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları programının amacı işletmelerde meydana gelen ve para ile ifade edilebilen işlemleri kayıtlara geçirerek bunlardan doğan sonuçları saptama ve yorumlama işlerinin yürütülmesini sağlamaktır.

Program mezunları, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşavir bürolarında çalışmaktadırlar. Ayrıca, bankalar, sigorta şirketleri ile turizm, inşaat ve endüstri işletmelerinde, muhasebe elemanı olarak da çalışabilmektedirler.

Ayrıca, mezunlarımızın Dikey Geçiş Sınavı’na girerek ilgili alanlarda lisans tamamlama hakkı bulunmaktadır.

 

Programın öğrenim dili Türkçe'dir.