Program Hakkında

Makine mühendisliği, en geniş ve en köklü mühendislik dallarından biridir. Makine mühendisleri enerji, malzeme ve mekanik prensiplerini kullanarak her çeşit makine ve ekipmanı tasarlar ve üretir, teknoloji ve endüstriyi yönlendiren süreç ve sistemleri yaratırlar. BİLGİ Makine Mühendisliği programı, öğrencilerin sektörün aranan mühendisleri olmak üzere ihtiyaç duyacakları formasyonun yanı sıra BİLGİ’nin sosyal bilimler konusundaki gücü ve perspektifi de dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BİLGİ Makine Mühendisliği öğrencileri, öğrenimlerinin ilk yılında temel bilgilerin güçlendirecek, ikinci yıldaki altyapı dersleriyle ise mühendisliğin yapısal özelliklerini barındıran analiz yapabilme yeteneklerini geliştirecek, üçüncü yılda alacakları temel ve seçmeli derslerle ise mühendislik alanına özel tasarım yapabilme yetenekleri geliştirecekler. Öğrenimlerinin son yılında ise sektöre özel uygulama dersleri almanın yanı sıra edindikleri tüm mühendislik bilgi ve yeteneklerini kullanacakları uygulamalı ve tasarım içerikli mezuniyet projelerini hazırlayacaklar. Ayrıca bu yapı içerisinde yer alan insan bilimleri, sanat, edebiyat, hukuk ve sosyal bilimler seçmeli dersleri, BİLGİ Mühendislik öğrencilerine onları farklı kılacak ‘BİLGİ kimliği’ni kazandıracaktır.

BİLGİ Makine Mühendisliği mezunları mekanik, kinematik, termodinamik, malzeme bilimi konularında temel bilgilerle donatılmış olarak bu disiplinleri bilgisayar destekli mühendislik ve ürün ömür çevrimi yönetimi ile ilgili yazılımları kullanarak uygulayabilecek; bu sayede üretim tesisleri, sanayi ürün ve makineleri, ısıtma ve soğutma sistemleri, ulaştırma sistemleri, hava ve su taşıtları, robotlar, tıbbi cihazlar ve diğer birçok makine tabanlı mühendislik sistemini tasarımlayıp analiz edebilecek, bu sistemlerin işletim ve kontrolünü yapabileceklerdir.