Program Hakkında

İstanbul Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü'nün temel amacı soyut kavramlarla düşünebilen ve bu yetenekleriyle problem çözebilen matematikçiler yetiştirmektir. Akademi dışında bir kariyer seçen mezunlar edindikleri altyapılarını ekonomi ve bilişim gibi alanlarda değerlendirebilirler.

Programın ilk iki yılında öğrenciler soyut matematiğe ciddi bir giriş yaptıktan sonra cebir ve analiz konularında güçlü bir temel edinirler. Son iki yılda ise, daha teknik ve özelleşmiş dersler alırlar. Bunların yanında seminer ve tez derslerinde yazılı ve sözlü iletişim yeteneklerini geliştirirler.