Ergoterapi Bölümü *

haberler, duyurular

etkinlikler

bölüm hakkında

Geçmişi I. Dünya Savaşı yıllarına uzanan bir terapi yaklaşımı olan ergoterapi, rehabilitasyonun önemli bir parçasıdır. Avrupa’da “ergoterapi” olarak bilinen bu meslek, Amerika’da “occupational therapy” adıyla anılır. Türkiye’de 1960’lı yıllarda eğitimde “iş ve meşguliyet tedavisi” olarak kullanılırken son yıllarda “iş ve uğraşı terapisi” olarak da adlandırılmaktadır.

Ergoterapistler, hastalıkları ya da engelleri nedeniyle birtakım temel iş ve uğraşıları yeniden öğrenmek zorunda kalan bireyler ile çalışırlar. Bireyin yeni engelli durumuyla günlük yaşam aktivitelerini öğrenmelerinde, çevreye uyumda, işe dönüş sürecinde veya yeni meslekler öğrenmesinde katkıda bulunarak endüstriyel adaptasyonlarına yardımcı olurlar.


* Bölüme bağlı lisans programına yeni akademik dönemde öğrenci alınmayacaktır.