Hakkında

Geçmişi I. Dünya Savaşı yıllarına uzanan bir terapi yaklaşımı olan ergoterapi, rehabilitasyonun önemli bir parçasıdır. Avrupa’da “ergoterapi” olarak bilinen bu meslek, Amerika’da “occupational therapy” adıyla anılır. Türkiye’de 1960’lı yıllarda eğitimde “iş ve meşguliyet tedavisi” olarak kullanılırken son yıllarda “iş ve uğraşı terapisi” olarak da adlandırılmaktadır.

Ergoterapistler, hastalıkları ya da engelleri nedeniyle birtakım temel iş ve uğraşıları yeniden öğrenmek zorunda kalan bireyler ile çalışırlar. Bireyin yeni engelli durumuyla günlük yaşam aktivitelerini öğrenmelerinde, çevreye uyumda, işe dönüş sürecinde veya yeni meslekler öğrenmesinde katkıda bulunarak endüstriyel adaptasyonlarına yardımcı olurlar.

Ergoterapi uygulamalarıyla mevcut patolojinin azaltılması, sağlığın korunması, bağımsızlık seviyesi ile üretkenliğin korunması ve artırılması, günlük yaşamın yeniden öğrenilmesi, yeni yaşam tarzı ve meslek kazanılması hedeflenmektedir.

Ülkemizde henüz yalnızca rehabilitasyon çevrelerinin ilgi alanına giren bu meslek, yurtdışında geleceğin meslekleri arasında gösterilmektedir. ABD’de Carrier Cost.Com.’un yapmış olduğu 2010’da en popüler 200 meslek sıralamasında Ergo Therapy (Occupational Therapy) 38. sırayı alarak en çok tercih edilen mesleklerin başlarında yerini almıştır.


* Bölüme bağlı lisans programına yeni akademik dönemde öğrenci alınmayacaktır.