Hakkında

Çocuk gelişimi alanı, çocukluk döneminin öneminin anlaşılmasıyla, giderek kendine özgü ilke, kavram ve kuramları olan bir bilim dalı olmuştur. Çocuk gelişimi alanının temel hedefi, çocuğun gelişiminin en üst düzeye çıkabilmesi için yöntemler geliştirmek ve bunları uygulamaktır. Her çocuğun gelişiminin izlenmesi, değerlendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması ve gerekli desteğin verilmesi toplumsal bir sorumluluktur.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı’nın amacı; bilimsel ve çağdaş yaklaşımlardan hareketle, tipik ve atipik gelişim gösteren çocukların gelişimlerinin, yaşlarına ve tüm gelişim alanlarına göre değerlendirilmesinde, çözüme ulaşmak için farklı uzmanlıklara yönlendirilmesinde, eğitim ve destek programının hazırlanması ve bu programların uygulanmasında yardımcı olacak ‘Çocuk Gelişim Teknikeri’ yetiştirmektir.

Çocuk Gelişimi Programı mezunları eğitim, sağlık, sosyal hizmetler ve diğer birçok sektörde görev alabilecekleri gibi, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile çeşitli üniversitelerin Çocuk Gelişimi Lisans Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’na geçiş yaparak eğitimlerini devam ettirebilirler.

Programın dili Türkçe’dir.