İş Sağlığı ve Güvenliği (2. Öğretim) *

program hakkında

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı’nın amacı, işyeri çalışma ortamının güvenliğini sağlayabilecek nitelikte biyoloji bilen; fiziksel, kimyasal ve psikolojik tehlike ve riskleri tespit edebilen; bildirim ve takip becerisine sahip, yasal düzenlemeleri bilen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Teknikeri’ yetiştirmektir.

İş sağlığı ve güvenliği teknikerleri, işçi ve işverenler için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşması için görev alan uzmanlardır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi sonrasında çalışan sayısı ve sektör ayırımı yapılmaksızın İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetleri alınması zorunluluğu getirilmiştir. Buna bağlı olarak iş güvenliği uzmanları istihdamı tüm sektörler için zorunlu hale gelmiştir.

İş sağlığı ve güvenliği programından mezun olan öğrencilerimiz, Aile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yaptığı uzmanlık sınavına girmeye hak kazanarak, ‘iş güvenliği uzmanı’ unvanı alabilmektedir.

Mezun olunduğunda özel/kamu firmalarında ve Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri’nde çalışılabilirler.

İş Sağlığı ve Güvenliği Programı mezunları, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile çeşitli üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, İşletme, Sağlık Yönetimi ve Sosyal Hizmet programlarına geçiş yaparak eğitimlerini devam ettirebilirler.

Programın öğretim dili Türkçe'dir.

* Program bu akademik dönemde öğrenci almayacaktır.