Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü

etkinlikler

bölüm hakkında

Bölüm Başkanı Umut Elbir

Günümüz iletişim ve teknoloji çağında tüm sektörler daha hızlı gelişim göstermektedir. Tüm sektörlerdeki bu gelişim iş sağlığı ve güvenliği sorunları, insan ve teknoloji kaynaklı acil durumlar ve afetlerde artışları da beraberinde getirmiştir. Kişi ve ortam faktörlerine bağlı olarak meslek hastalıkları ve iş kazaları artışları iş sağlığı ve güvenliği ile acil durum afet yönetimi alanında yetişen meslek elemanı ihtiyacını artırmıştır.  Yeni kanuni düzenlemelerle, özellikle iş sağlığı ve güvenliği alanında istihdamın zorunlu hale getirilmesi ve artan bilinçlenmeyle birlikte iş güvenliği ve afet yönetimi alanlarına ilgi artmıştır.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü’nün amacı,  alanlarının uzmanı öğretim kadrosuyla iş sağlığı ve güvenliği ve acil durum ve afet yönetimi alanında bilgi ve becerilere sahip teknikerler yetiştirmektir.