Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü

bölüm hakkında

Çağdaş toplum yaşamında, sosyal koşulları ya da kişisel özellikleri nedeniyle profesyonel yardım ve desteğe ihtiyaç duyan bireylere yardım, işlevsizliklerin giderilmesi ya da koşulların iyileştirilmesi gibi hususlarda çalışacak nitelikli personel ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Sosyal hizmet” kavramı buradan hareketle bir bilim dalı ve meslek olarak gelişmiştir.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na bağlı Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü’nün amacı, sosyal hizmet veren kamu sektörü olmak üzere pek çok kamu kurumunda başta olmak üzere, özel sektör ve sivil toplum sektöründe ihtiyaç duyulan sosyal hizmet ara elemanı yetiştirmektir. Mezunlar çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları, huzurevleri, yaşlı bakım merkezleri, sosyal hizmet merkezleri ve yardımlaşma derneklerinde çalışabilmektedirler.