Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü

bölüm hakkında

Bölüm Başkanı Songül Boyraz Turhan

Dünya nüfusunun önemli bir bölümü yoksulluk, göç,  afetler, hizmetlere erişememe, aile içi şiddet, çocuk ihmali ve istismarı ve işsizlik gibi önemli sosyal sorunlar yaşamaktadır. Sosyal sorunların önlenmesi, erken dönemde saptanması ve bireylerin topluma kazandırılması bilimsel bilgiye dayalı sosyal hizmet müdahaleleri ile mümkündür.

Sosyal sorunların önlenmesi ve çözümünde sosyal hizmet uzmanı yanı sıra, sosyal teknikerlere ihtiyaç artmaktadır.

Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü, sosyal sorunların doğru tanılanması, uygun danışmanlık ve yönlendirme yapılabilmesi ve sosyal hizmet müdahalelerinin etkili yürütülebilmesi için yeterli bilgi, beceri ve motivasyona sahip meslek elemanı yetiştirilmesi amaçlanmıştır.