Sosyal Hizmetler *

program hakkında

Sosyal Hizmetler Programı, sosyal sorunların önlenmesi ve çözümüne yönelik artan ihtiyaçlar doğrultusunda, sosyal hizmetin mesleki bilgi, beceri ve değerlerine sahip sosyal tekniker yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Sosyal hizmet teknikerleri, sosyal hizmet uygulamalarının yürütüldüğü kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarında, sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet görevlileri ile işbirliği içerisinde çalışırlar. Sosyal tekniker, olguların ön görüşmelerini yaparak ihtiyaç duydukları yönlendirmeleri yapan, sosyal tanıya yardımcı olan veriyi toplayıp raporlayan ve ekibin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışan meslek elemanıdır.

İki yıl süren teorik ve uygulamalı eğitim boyunca öğrencilere, sosyal hizmetin bilgi temeli, sosyal sorunlara yönelik farkındalık geliştirme ve dinleme, empatik iletişim, görüşme teknikleri, sosyal sorunlara yönelik yasal düzenlemeler çerçevesinde sosyal teknikerin rol ve sorumlulukları kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Mezunların, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile geçiş yapabilecekleri 4 yıllık programlar arasında çeşitli üniversitelerin Sosyal Hizmet ve Sosyoloji bölümleri bulunmaktadır.

Programın öğretim dili Türkçe'dir.

* Program bu akademik dönemde öğrenci almayacaktır.