İlk ve Acil Yardım (2. Öğretim)

program hakkında

Kaza ve yaralanmalar ölüm nedenleri arasında ilk sıralardadır. İlk ve Acil Yardım Programımızın amacı, acil tıbbi bakımı 112 komuta merkezinin direktiflerine göre yapabilen; acil hastaları intravenöz ve intraossöz girişimler ile hastaneye ulaştıran, Bakanlık tarafından belirlenen acil ilaçları ve sıvıları uygulayabilen, hastanın durumuna göre temel ve ileri hava yolu işlemlerini uygulayabilen, travmalı hastanın travma stabilizasyonu yapabilen, hastayı uygun taşıma teknikleri ile nakledebilen, EKG çekimi ve kardiyovasküler sistemi değerlendirerek defibrilasyon işlemini yapabilen, monitörizasyonu uygulayabilen, acil doğum durumunda doğum eylemine yardımcı olabilen, ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve malzeme yönünden kullanıma hazır halde bulunduran, görevinin tüm aşamalarında haberleşme ağını doğru ve hızlı bir biçimde kullanabilen ambulanslarda ve acil servislerde çalışacak “Acil Tıp Teknikeri” yetiştir

Öğrencilerimiz, programımızın uzman kadrosu ile yeterli teorik bilgi ve  tam donanımlı ambulans ve uygulama laboratuvarımızda beceri kazanmaktadırlar.

İlk ve Acil Yardım Programı mezunları, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile çeşitli üniversitelerin Hemşirelik ve Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programlarına geçiş yaparak eğitimlerini devam ettirebilirler.

Programın öğretim dili Türkçe'dir.