Patoloji Laboratuvar Teknikleri (2. Öğretim) *

program hakkında

2014 yılına kadar Tıbbi Laboratuvar Teknikeri ve Patoloji Laboratuvar Teknikeri olmak üzere iki farklı laboratuvar teknikerinin istihdamı söz konusuydu. Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında yayınlanan “Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik” gereği ‘Tıbbi Laboratuvar ve Patoloji Laboratuvarı Teknikeri’ unvanıyla iki alan birleştirilmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi yasal düzenlemeye uygun şekilde, ‘Tıbbi Laboratuvar Teknikeri’nin sahip olması gereken bilgi ve becerileri içeren dersleri Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı’nın ders programına ekleyerek istihdam şansını artırmıştır.

‘Tıbbi Laboratuvar ve Patoloji Teknikeri’, insan ve hayvan dokularının ve sıvılarının mikroskobik incelemeye hazır hale getirilmesine kadar gerekli işlemleri yapan, bunun için gereken teknolojiyi kullanan ve sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan sağlık teknikerleridir.

Öğrencilerimiz, programımızın uzman kadrosu ile mikroskop, doku takibi cihazı, boyama cihazı, mikrotom, etüv, santrüfüj başta olmak üzere tıbbi laboratuvar ve patoloji laboratuvarlarında kullanılan diğer malzemelerin bulunduğu laboratuvarımızda mesleki bilgi ve becerileri kazanmaktadırlar.

Tıbbi laboratuvar ve patoloji teknikerleri devlete ve özel kuruluşlara ait hastanelerde, özel patoloji ve histoloji laboratuvarlarında, adli tıp kurumlarında ve tahlil laboratuvarlarında görev yapmaktadırlar.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı mezunları, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile çeşitli üniversitelerin Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Genetik ve Biyomühendislik, Biyomühendislik, Hemşirelik ile Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yaparak lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler.

Programın dili Türkçe’dir.

* Program bu akademik dönemde öğrenci almayacaktır.