Tıbbi Görüntüleme Teknikleri (2. Öğretim)

program hakkında

Hastalıkların tanı ve tedavisinde tıbbi görüntüleme tekniklerinin kullanımının artması ve kanserlerin görülme sıklığının yükselmesi tıbbi görüntüleme ve radyoterapi teknikerine ihtiyacı artırmaktadır. Ancak, radyoterapi alanında teknolojinin hızla gelişmesi yanı sıra, deneyimli radyoterapi teknikeri arayışı sektörün radyoterapi uygulamalarını da bilen Tıbbi Görüntüleme Teknikeri talebini artırmıştır. Bu nedenle İstanbul Bilgi Üniversitesi Tıbbi Görüntüleme Programı’nın amacı, tıbbi görüntüleme yöntemleri yanı sıra radyoterapi bilgi ve becerisine sahip mezunlar vermektir.

Öğrencilerimiz, tıbbi görüntüleme ve radyoterapi alanında uzman eğitim ekibimizle, yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olacak şekilde yetiştirilmekte ve kariyer olanakları artırılmaktadır.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları devlet, üniversite ve özel hastaneler ile özel tıp merkezleri ve özel görüntüleme merkezlerinin Radyoloji (Konvansiyonel Radyoloji, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Anjiografi, Mamografi, Fluoroskopi), Nükleer Tıp ve Radyoterapi birimlerinde Tıbbi Görüntüleme teknikeri unvanıyla çalışmaktadırlar.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı mezunları, DGS (Dikey Geçiş Sınavı) ile çeşitli üniversitelerin Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarına geçiş yaparak eğitimlerini devam ettirebilirler.

Programın öğretim dili Türkçe'dir.